Qua 8 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, tổ chức mặt trận, đoàn thể với các cấp Hội CCB, mà nhất là ở cấp cơ sở trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bảo đảm quyền lợi, chính sách đối với các CCB và Hội CCB các cấp, tạo điều kiện cho Hội CCB hoạt động từ kinh phí đến trụ sở làm việc… UBND các cấp tạo mọi điều kiện để các CCB được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, học nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội…
Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nổi bật là việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Đặc biệt, hội viên CCB luôn đi đầu gương mẫu trong các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của địa phương như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hưởng ứng mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê nghèo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc lập hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với CCB chưa vào Hội, từng lúc, từng nơi còn lúng túng; các CLB, BLL CQN hoạt động còn rất khó khăn do thiếu kinh phí...
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đạt được qua 8 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh. Chính sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội CCB đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Thời gian tới, Hội CCB cần phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời bình, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tin và ảnh: Nghi Phương