Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên các bộ, chiến sĩ Đội 584.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập HCLS tại tỉnh Xavannakhet (Lào), mùa khô 2022-2023.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn - Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đội 584 chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các phần mộ liệt sĩ đảm bảo thời gian và an toàn.

Để thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Đội 584 đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập”.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khen thưởng 18 cán bộ, nhân viên Đội 584 có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022. Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTBXH, Hội Phụ nữ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584.

Thu Ngà