Huyện hội đã có 48% hội viên làm công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, chỉ còn 52% hội viên làm nông nghiệp, trong đó có 11 hội viên lập công ty TNHH; 10 doanh nghiệp tư nhân; 3 công ty cổ phần; 17 trang trại; 61 vườn trại giải quyết việc làm cho hàng nghìn người, trong đó nổi bật là công ty xây dựng “Hoàng Tiến” của hội viên Hoàng Thị Hiệp có hơn 100 công nhân với mức lương 3 – 4 triệu đồng/ tháng, thu lợi nhuận 200 triệu đồng năm; công ty cổ phần “Việt Cường” có gần 200 lao động, mỗi năm lợi nhuận 1 tỷ đồng; các trang trại của Hà Văn Đông, Nguyễn Văn Huân nuôi cá, gà, lợn, bò kết hợp với cây ăn quả hàng năm thu lãi 150 – 200 triệu đồng; toàn Huyện hội hiện nay số hộ khác và giàu nâng lên 65,2 %, có 259 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề III, Huyện hội được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xóa nghèo.

CTH