Tham gia Hội nghị có đại diện Ban dân vận, ban tuyên giáo Tỉnh ủy, và 312 cán bộ cốt cán của tỉnh Hội đó là các đồng chí BCH Tỉnh hội, thường trực các huyện, thị, thành phố và cơ quan cấp tỉnh, cùng 262 đồng chí Chủ tịch Hội CCB các xã, phường, thị trấn. Hội nghị được đ/c Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, quán triệt kết luận 66 của Ban Bí thư và thông qua kết hoạch tổ chức thực hiện chương trình hành động của Hội CCB, Hội nghị cũng được đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thông báo một số tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Phát biểu với Hội nghị, đ/c Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đã biểu dương Hội CCB trong thời gian qua đã thực sự phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lồng ghếp phong trào thì đua của Hội với các phong trào thi đua chung, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội.

CTH