Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã khẩn trương thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên do tính chất phức tạp liên quan tới nhiều cơ quan nên Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo tiếp tục xem xét giải quyết. Ngày 3/4, UBND Hải Phòng đã thông báo kết quả việc thực hiện kết luận của Thủ tướng. 50 cán bộ đã bị kiểm điểm, xử lý trong vụ thu hồi, cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tập thể Ban cán sự Đảng UBND thành phố cũng bị kỷ luật khiển trách. Ngày 19/4, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo một số bộ, ngành, lãnh đạo UBND Hải Phòng cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc về việc giải quyết dứt điểm vụ việc ở Tiên Lãng Thủ tướng yêu cầu, UBND Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, trong đó có việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn và những trường hợp tương tự theo đúng quy định của Luật đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; ổn định tình hình, tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn và trường hợp tương tự theo đúng quy định của Luật đất đai.
Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật của thành phố Hải Phòng đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm. UBND các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ công an phối hợp với VKSND và TAND Tối cao chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hải Phòng khẩn trương giải quyết đúng pháp luật vụ án giết người, chống người thi hành công vụ và vụ án hủy hoại tài sản của công dân ở Tiên Lãng. Như vậy, vụ việc ở Tiên Lãng tiếp tục được Thành ủy thành phố Hải Phòng chỉ đạo UBND thành phố, các cấp, các ngành liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng, xử lý vụ việc đúng pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế địa phương. A Hoàng