Để thực hiện tốt các buổi truyền thanh, Hội đã thành lập hai tổ: Tổ biên tập và tổ viết tin. tổ biên tập có 5 đồng chí, có nhiệm vụ biên soạn, chỉnh sửa những tin, bài do tổ viết tin gửi về, đưa vào kế hoạch của đài truyền thanh xã, đồng thời chọn lọc những bài có chất lượng gửi lên đài, báo cấp trên. Tổ viết tin do các chi hội gửi bài về tổ biên tập. Từ 8 đồng chí ban đầu, nay đội ngũ viết tin đã lên tới 26 đồng chí, thu hút cả những người không là hội viên CCB, người cao tuổi 80, 90 tuổi. Mỗi quý, tổ biên tập xây dựng chương trình và tổ viết tin họp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm của quý trước và xác định những nội dung cần tập trung viết tin, bài quý sau. Hằng năm, BCH tổ chức gặp mặt các biên tập viên, cộng tác viên, có sự tham gia của Thường trực Hội CCB huyện, đài phát thanh huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban thông tin văn hóa với Đài truyền thanh xã để đánh giá và xác định phương hướng cho năm tiếp. Hơn 4 năm qua, chương trình truyền thanh CCB đã phát 235 buổi (không tính phát lại vào lần sau) với 735 tin, bài, thực hiện tốt 3 chức năng: tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn hành động.

Cụ thể, chương trình đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ yếu là những vấn đề có liên quan đến CCB; tuyên truyền chủ trương nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền; tuyên truyền những sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của quân đội và Hội CCB; tuyên truyền các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch công tác Hội, chỉ tiêu thi đua; tuyên truyền “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, nội dung các chuyên đề học tập, đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, những lời dạy của Bác; tuyên truyền những hoạt động của Hội, chi hội, những gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động, các phong trào thi đua CCB, góp phần xây dựng Hội, chi hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa.

Hơn 4 năm qua, chương trình truyền thanh CCB đã góp phần quan trọng vào thành tích của Hội CCB xã Thượng Vũ, 4 năm liền Hội được Tỉnh hội Hải Dương công nhận là Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 4 năm được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, 1 năm được T.Ư Hội tặng bằng khen. Riêng về “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội cũng được Huyện uỷ Kim Thành nhiều lần khen thưởng.

Truyền thanh CCB của Hội CCB xã Thượng Vũ hoạt động đã đi vào nền nếp, đúng hướng và hiệu quả, có tác dụng thiết thực đối với CCB, là món ăn tinh thần không chỉ của cán bộ, hội viên mà còn của cả nhân dân địa phương.

NGUYỄN ĐỨC TRI