​Trong đơn, bà Thư phản ánh: đã 7 tháng nay( từ tháng 7-2012) bà chưa được bố trí việc làm đúng vị trí, chưa được trả lương, không được đóng bảo hiểm, mặc dù bà vẫn thuộc biên chế của Bộ Xây dựng. Theo đơn phản ánh: bà Thư là một cán bộ công chức thuộc Bộ Xây dựng có 17 năm thâm niên công tác tại Bộ( 13 năm ở Vụ quản lý, 4 năm ở Ban QLDA). Ngày 5-7-2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 611/QĐ- BXD, điều động Bà từ Ban QLDA sang làm việc tại Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị ( HUD) . Mọi việc đã nảy sinh kể từ khi có Quyết định này. Theo nội dung đơn bà Thư gửi đến Báo, là do bà Thư đã phát hiện ra nhiều sai phạm tại Ban QLDA, cho nên Bộ đã quyết định luân chuyển Bà sang Tập đoàn HUD . Theo đó, bà Thư được bổ nhiệm làm Phó giám đốc một công ty thành viên của Tập đoàn HUD ở tận tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 200km. Bà Thư đã phát hiện ra những điều những sai trái trong quyết định 611 do Vụ trưởng Vụ Tổ chức làm tờ trình lên Bộ trưởng để điều chuyển bà Thư sang Tập đoàn HUD nên Bà đã có đơn khiếu nại quyết định đó, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ giải quyết đơn khiếu nại của bà Thư, tuy nhiên quyết định giải quyết khiếu nại đó vẫn chưa đúng . Theo bà Thư, Quết định số 611, bà Thư đang là công chức bỗng dưng bị chuyển thành viên chức, nếu là viên chức thì phải ký hợp đồng làm việc, và khi chuyển sang HUD thì đương nhiên là phải có thanh lý và chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng thực tế, bà Thư có thi tuyển công chức và hưởng lương theo hệ số công chức đã 17 năm qua. Với cương vị là Kế toán trưởng của Ban QLDA, biết được những sai phạm trong việc triển khai dự án khi chuyển từ chủ đầu tư là đại học quốc gia Hà Nội rồi sau đó chuyển sang Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư , bà Thư đã gửi đơn phản ánh những sai phạm của Ban QLDA lên Chủ tịch nước. Ngày 5-10-2012, Văn phòng chủ tịch nước có văn bản số 1404/VPCTN-PL chuyển đến Bộ Xây dựng kiểm tra, xem xét theo thẩm quyền và báo cáo kết quả trước ngày 30-10-2012 đến Chủ tịch nước. Trên đây là những nội dung cơ bản trong đơn của bà Thư gửi đến báo Cựu chiến binh Việt Nam. Báo Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục điều tra và thông tin về vụ việc này.

Ban bạn đọc