Thấy sai liền sửa sai

Sau khi bị thu hồi đất, 22 xã viên HTX Bến Cừ rất bất bình đối với việc làm của chính quyền xã. Họ cho rằng công sức của họ khai khẩn tạo lập được vườn mía bạt ngàn, việc cày bỏ 22 ha mía đang cho thu hoạch là rất lãng phí, thậm chí gây thiệt hại về kinh tế cho xã viên và kinh tế địa phương nói chung.

Trong các buổi làm việc giữa chính quyền xã với HTX, hầu hết xã viên đều có nguyện vọng cho thu hoạch nốt vụ mía rồi sẽ chuyển đổi cây trồng, vì hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy vẫn còn nên không thể phá hợp đồng trước thời hạn. Dư luận thì cho rằng trong vụ việc vội cày bỏ vườn mía của các hộ xã viên (đa phần là những gia đình chính sách) là để giao mảnh đất đẹp, mầu mỡ mà những CCB, thương binh… đã dày công sức tôn tạo cho cán bộ xã sử dụng. Xã nóng vội ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền. Thế nhưng khi xã viên “tố” lên huyện thì huyện vào giải quyết vụ việc cũng không đủ thẩm quyền để cấp hoặc thu hồi khu đất. Chính vì lý do đó, để “chữa cháy” cho sự vượt quyền của mình, ngày 2-6-2010 ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành “nại” ra Quyết định 631/QĐ-UBND, thu hồi Quyết định số 727/QĐ-UBND với lý do ông Chiến và ông Thành không đủ tư cách pháp lý đại diện Ban quản trị HTX Bến Cừ, đồng thời ban hành Quyết định 632/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại cá nhân của các ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Thành. Nội dung Quyết định 632 cơ bản giống với Quyết định 727 trước đó và vẫn bác đơn khiếu nại của xã viên HTX Bến Cừ ? ![](/Pictures/ANH2012/thang4/01den15/ktxh/Untitled-1 copy.jpg) Dư luận thì cho rằng trong vụ việc vội cày bỏ vườn mía của các hộ xã viên (đa phần là những gia đình chính sách) là để giao mảnh đất đẹp, mầu mỡ mà những CCB, thương binh… đã dày công sức tôn tạo cho cán bộ xã sử dụng Thanh tra tỉnh “đá bóng” về huyện Do không đồng tình với kết quả giải quyết khiếu nại của UBND huyện Châu Thành, CCB Chiến và các xã viên có đơn khiếu lên UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh giao cho thanh tra tỉnh phúc tra. Ngày 2-2-2010, thanh tra tỉnh có báo cáo gửi UBND tỉnh Tây Ninh. Nội dung phần lớn đúng như CCB Chiến và xã viên phản ánh. Việc giao đất và thu hồi đất của UBND xã Ninh Điền đều không đúng quy định, vì thẩm quyền này thuộc UBND tỉnh được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Đất đai năm 1993 và lý do thu hồi đất được qui định tại Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Chính vì vậy việc ngăn cản xã viên chăm sóc mía và cày bỏ gốc mía đều vi phạm quyền lợi của xã viên.

Báo cáo cũng cho rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước có chính sách duy trì và phát triển thành phần kinh tế tập thể, thì lãnh đạo xã Ninh Điền chưa quan tâm củng cố kiện toàn HTX, trong khi HTX Bến Cừ chưa giải thể, UBND xã Ninh Điền vẫn giao đất cho Công đoàn xã trồng cao su, nhưng thực chất là giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Long (Bí thư xã Ninh Điền, 3 ha); ông Nguyễn Văn Thơ (Phó chủ tịch UBND xã, 4 ha); ông Thái Văn Thung (Phó chủ tịch HĐND xã, 4 ha); các cán bộ công an xã, tài chính thống kê, văn hóa... đều được chia từ 1 đến 2 ha là trái với quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Báo cáo cũng nêu rõ UBND huyện Châu Thành có sai sót trong việc giải quyết khiếu nại. Cụ thể, bác đơn khiếu nại của HTX trong việc UBND xã Ninh Điền thu hồi đất với lý do HTX vi phạm luật HTX là chưa phù hợp, vì nếu HTX sai sót thì UBND huyện làm thủ tục giải thể, đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất. Thế nhưng, khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND huyện Châu Thành lại giao đất cho UBND xã quản lý, sử dụng là không phù hợp về trình tự thu hồi đất theo NĐ 84 của Chính Phủ.

Tưởng rằng khi có kết quả của thanh tra tỉnh chỉ ra những sai trái, sự việc sẽ được giải quyết triệt để, thế nhưng sau đó thanh tra tỉnh có cuộc họp với các ngành và UBND huyện Châu Thành nên vụ việc quay ngoắt 180 độ - thanh tra “đá trái bóng” về phía huyện Châu Thành xem xét giải quyết lại?! Không biết sự việc giải quyết khiếu nại tiếp theo tới đâu, nhưng trong thời gian sau cuộc họp của thanh tra tỉnh kiến nghị thì UBND huyện Châu Thành nhiều lần ra quyết định thành lập hội đồng giải thể HTX Bến Cừ và tiến hành lập biên bản giao quyết định giải thể bắt buộc đối với HTX; yêu cầu HTX phải giao nộp ngay con dấu và giấy đăng ký kinh doanh cho cơ quan chức năng huyện, nếu không sẽ xử lý theo pháp luật.

Phải chăng UBNB huyện Châu Thành nhanh chóng ép giải thể HTX Bến Cừ trước thời gian giải quyết khiếu nại theo kiến nghị của thanh tra tỉnh là động thái che đậy chuyện đã rồi, hướng xử lý như vậy có thực sự hợp tình hợp lý khi những bức xúc của xã viên vẫn chưa được giải quyết triệt để? Dư luận cũng cho rằng, vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Tây Ninh. Trong báo cáo của thanh tra tỉnh cũng cho rằng “đây là vụ việc phức tạp, UBND tỉnh cần triệu tập cuộc họp các ngành có liên quan với UBND huyện Châu Thành để thống nhất trước khi quyết định”, thế nhưng sự việc suốt hơn một năm qua đơn kiến nghị của xã viên cứ bị đẩy “vòng tròn”.

Báo CCB Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh sớm xem xét vụ việc trên, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc, tránh trường hợp những CCB, thương binh, gia đình chính sách bị bần cùng hóa do việc mất đất sản xuất. Doanh Chính