Phó chủ tịch Thường trực Phạm Hữu Bồng đã thay mặt Thường trực T.Ư Hội trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đã đánh giá cao thành tích mà Hội CCB Hà Tĩnh đã đạt được trong 5 năm qua. Hội đã có nhiều cố gắng, biết phát huy thế mạnh của địa phương, vận dụng một cách sáng tạo sự giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt phong trào thi đua đã biết gắn kết với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nên thu được hiệu quả tốt.

Thúy Hương