Ngày 5-11-2009, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Nam Định tổ chức tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm (2005-2009) nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 5 năm tới (2010-2014). Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Phùng Khắc Đăng đã về dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng khẳng định, phong trào thi đua CCB gương mẫu của Hội đã đi đúng hướng, có nội dung, chỉ tiêu cụ thể, có phương pháp tổ chức linh hoạt, biết biểu dương và nhân rộng điển hình tạo được hiệu quả thiết thực với những bước phát triển vững chắc tạo đà tốt cho xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Đúng như Bác Hồ kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy đó, CCB nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Phong trào CCB gương mẫu sẽ phát triển sâu rộng và có hiệu quả ngày càng cao.

Thuý Hương