Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nêu rõ: Hội nghị lần này có tầm quan trọng đặc biệt. Ngoài sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội nghị tập trung bàn thảo, quyết định một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2017, toàn Hội giữ vững được bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định; ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu..., được phát huy. Các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhất là trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Các cấp Hội tích cực tham gia các nhiệm vụ và phong trào của địa phương đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt, Hội đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, cấp huyện - quận đạt kết quả tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những hạn chế trong tổ chức Đại hội.
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong năm 2017 và từ những mặt mạnh, những hạn chế 6 tháng đầu năm, BCH xác định 6 tháng cuối năm 2017, Hội tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI vào tháng 12 năm 2017.
Hội nghị tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH T.Ư hội Khóa V, gồm: Đại tá Đỗ Trọng Lợi - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương, Đại tá Huỳnh Cao Thiện - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Phó chủ tịch Hội CCB Ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Hội CCB Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hội nghị tiếp tục đóng góp dự thảo các văn kiện của Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, dự kiến nhân sự bầu BCH T.Ư Hội Khóa VI, Ban Thường vụ, Thường trực, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa VI.
Thành công của Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI lần thứ 10 bảo đảm định hướng thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội 6 tháng cuối năm 2017 và là tiền đề quan trọng cho thành công của Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.
Cũng nhân dịp này, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Đây là lần thứ hai, đồng chí Phùng Khắc Đăng vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước.
Tin và ảnh: Hưng - Hải