Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Long được hỗ trợ xây nhà ở.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ qua, hội cựu chiến binh (CCB) các cấp huyện Vĩnh Lộc đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Năm 2022, xã Ninh Khang đã hoàn thành 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong thành tích chung đáng phấn khởi ấy có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên CCB trong xã. Trao đổi với Phó Chủ tịch Hội CCB xã Trịnh Văn Giang, được biết, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức hiểu biết về các vấn đề chính trị, xã hội, pháp luật, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho hội viên, trước hết là đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Ban chấp hành hội cũng đẩy mạnh việc nêu cao tinh thần của hội viên về ý thức tự lực, tự cường, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tập trung đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở rộng trang trại, gia trại, mở rộng các tổ thợ xây, cơ khí, duy trì nghề truyền thống... Điển hình như cơ sở kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng của hội viên Nguyễn Đức Thành (chi hội Khang Tân); cơ sở thu mua hàng nông sản của hội viên Lê Văn Giang (chi hội Phi Bình), tạo việc làm cho 20 lao động, doanh thu hàng năm gần 1 tỷ đồng... Đến nay, hội có 9 cơ sở sản xuất cơ khí tiểu thủ công nghiệp; 21 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 6 trang trại, 26 gia trại do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho 120 lao động; có 12 cơ sở kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; với mô hình “5 trong 1” (cứ 4 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo) được xây dựng từ năm 2018 đến nay thực hiện khá hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ qua, hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã vận động hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy thế mạnh và uy tín của đông đảo các thế hệ CCB, với kinh nghiệm và khả năng truyền thụ kiến thức của mình, nhiều hội viên CCB hăng hái tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật; động viên hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân. Trong phát triển kinh tế, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tập trung đầu tư phát triển trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất. Đến nay, có 5 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ với nhiều ngành nghề khác nhau, điển hình là Công ty Quang Thành Thắng của hội viên Phùng Ngọc Sinh; Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Trường Huy của hội viên Trần Quốc Huy; Công ty Minh Quang của hội viên Phạm Xuân Hào, thu hút trên 200 lao động, doanh thu hằng năm đạt hàng tỷ đồng; 12 cơ sở sản xuất cơ khí, tiểu thủ công nghiệp, 23 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 8 trang trại, 171 gia trại, thu hút 3.234 lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động địa phương. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập bình quân từ 150 triệu đồng/năm trở lên đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí, như: Đã có 312 gia đình hội viên hiến 22.000m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi, trị giá trên 4 tỷ đồng; huy động trên 35.000 ngày công làm đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang nhà ở, khu dân cư; xây dựng 5 cột cờ nhà văn hóa thôn; 24.500 ngày công đào đắp kênh mương nội đồng; quét vôi ve tường rào 26.000m2, cắt tỉa hàng nghìn cây xanh, thường xuyên khơi thông cống rãnh, tham gia thu gom xử lý hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt, sơn lấp thông tin quảng cáo trên 500 cột điện. Đến nay có 95% gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh, 93,7% hộ được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; phong trào nói không với thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường được đông đảo hội viên hưởng ứng; 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; 97% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Duy trì cơ bản có nền nếp các đoạn đường CCB tự quản; hoạt động của 41 câu lạc bộ bảo vệ môi trường dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực..., góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư tiên tiến không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Mô hình “Gia đình CCB 4 không” đã và đang phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; phong trào gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền được triển khai sâu rộng, hàng năm có từ 95% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, có 381 hội viên CCB tham gia tổ an ninh trật tự, tổ giám sát cộng đồng, tổ phòng, chống COVID-19 với tinh thần trách nhiệm cao; phong trào hội viên CCB gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông đạt hiệu quả thiết thực, 228 hội viên ở 26 tổ CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông luôn có ý thức sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố về giao thông xảy ra trên địa bàn; tham gia giải quyết 43 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, an toàn, đoàn kết.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB huyện Vĩnh Lộc đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; khẳng định vị thế của hội trong hệ thống chính trị, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, 5 năm qua Hội CCB huyện Vĩnh Lộc vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa; có 10 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh; các cấp hội tặng giấy khen cho 72 tập thể, 281 cá nhân và nhiều giấy khen của UBND các cấp do có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tô Hà