Giai đoạn 2012-2017, Hội CCB các cấp phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thành lập mới các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Các hội viên CCB đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại; mô hình trang trại kết hợp sinh thái, trang trại tổng hợp… với thu nhập bình quân 170-180 triệu đồng/năm, có nhiều mô hình HTX đạt 500-700 triệu đồng/năm. Hiện cả nước có hơn 1.300 HTX, 1 liên hiệp HTX, gần 2.800 tổ hợp tác, 74.877 trang trại, gia trại do CCB làm giám đốc và làm chủ, với 110.000 thành viên và gần 470.000 lao động. Tính đến cuối năm 2016, có 45 Hội CCB các tỉnh, thành phố thường xuyên làm tốt công tác phối hợp hoạt động có hiệu quả với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012...
Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Hội CCB các cấp tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu tham gia hiến kế, hiến công, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng, hàng triệu ngày công, hàng triệu mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, phá tường rào mở rộng đường làng, ngõ xóm, nâng cấp 9.515km đường giao thông nông thôn, tham gia xây, sửa 12.850km kênh mương nội đồng, 2.060 cây cầu các loại; tham gia xây dựng trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa… Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” cũng được phát huy, mở rộng; các CCB xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam-Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam-Võ Kim Cự cùng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2017-2022, quyết tâm đưa sự phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam ngày càng đi vào hiệu quả thực chất và sâu rộng hơn.
Tin và ảnh: Lê Doãn chiêu