Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp công tác (bổ sung, sửa đổi).

Ngày 9-8-2019, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai tổ chức Hội. Đồng chủ trì Hội nghị có Thượng tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Dự Hội nghị có các Phó chủ tịch Hội CCB, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB và đại diện các cơ quan trực thuộc hai Hội.

Báo cáo sơ kết cùng với phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Lê Văn Kiểm và các đại biểu dự Hội nghị khẳng định: 5 năm (2014-2019) do làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác, nên Quy chế thật sự là sợi dây cố kết chặt chẽ hơn mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình giữa  Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Theo đó, hai Hội đã phối hợp thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”. Phối hợp tuyên truyền, vận động CCB và các tầng lớp nhân dân sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp CCB; tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân CCB trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phối hợp thực hiện các Chương mục tiêu Quốc gia, các chương trình xã hội, thiện nguyện, điển hình là các chương trình “Nghĩa tình đồng đội” thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Kết quả của các nội dung, chương trình phối hợp đã tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng hai tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế; đặc biệt là việc thực hiện chỉ đạo của trên về “không công nhận mới các tổ chức chính trị - xã hội” nên nhiều tỉnh - thành phố chưa được lãnh đạo địa phương ủng hộ thành lập Hội Doanh nhân CCB, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB; ở một số địa phương, việc phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB chưa đi vào thực chất, hiệu quả thấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nêu rõ: Trong thời gian tới, hai Hội tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp. Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CCB và doanh nhân CCB làm cơ sở xây dựng tổ chức hai Hội vững mạnh về mọi mặt. Cụ thể, yêu cầu xác định nhiệm vụ của Hội CCB cũng là nhiệm vụ của Hiệp hội Doanh nhân CCB và ngược lại; xây dựng Hiệp hội là “sân chơi” lành mạnh, bình đẳng, là tổ chức để các doanh nhân CCB có điểu kiện phát huy tối đa năng lực của mình. Từ thành quả sản xuất kinh doanh, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động xã hội, thiện nguyện; góp phần phát triển kinh tế và tăng cường an sinh - xã hội. Trên cơ sở đó, làm sáng thêm truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam.

Hưng - Hải