Đồng chí Bùi Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Từ ngày 19-21/6/2024 Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 155 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội CCB các xã, phường, thị trấn và khối 487 trong tỉnh và các Trưởng, phó các Ban, Văn Phòng cơ quan Hội CCb tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, triển khai một số chuyên đề: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền  lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định 132-QĐ/TW, ngày 7/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng,chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

TS. Ngô Văn Thìn – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

Một số vấn đề trọng tâm và các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Công tác Phòng, chống tội phạm, phòng ma túy và tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Đồng chí: Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, phó Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công An tỉnh giảng bài tại lớp Tập Huấn.

Vị trí vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Xây dựng Hội CCB cơ sở vững mạnh, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao; Nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội.

Đồng chí: Nguyễn Duy Khoa, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, giảng bài tại lớp Tập huấn.

Những vấn đề được quán triệt, trao đổi tại lớp tập huấn là cơ sở giúp các cán bộ Hội CCB cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ Hội CCB cơ sở được trang bị thêm kiến thức cũng như nghiệp vụ trong công tác nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội CCB các cấp phát động cũng như các nhiệm vụ, phong trào mà cấp ủy địa phương giao cho.

Tin HN: Cao Văn Thắng