Những năm qua, Hội CCB tỉnh Thái Bình đẩy manh phong trào giúp nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Trong 5 năm (2014-2019), tỷ lệ hộ CCB nghèo của tỉnh giảm từ 0,74% xuống còn 0,46%. Toàn tỉnh đã có 55 trong tổng số 286 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo.

Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội động viên hội viên giúp nhau phát triển kinh tế và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa. Hội viên trong tỉnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, chủ động phối hợp với các cơ quan mở 308 lớp tập huấn cho trên 23.600 lượt hội viên về khoa học kỹ thuật canh tác, sử dụng và sửa chữa máy nông cụ. Thường trực Hội CCB tỉnh chủ trì phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện kiểm tra việc cho vay vốn ủy thác cho các hội viên. Duy trì 464 tổ tiết kiệm vay vốn do Hội CCB phụ trách, cho 14.000 hội viên vay với tổng số dư nợ trên 417 tỷ đồng. Nhiều hội viên mạnh dạn mượn, thuê lại và nhận cải tạo ruộng hoang để canh tác, nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 435 doanh nghiệp, chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 14.000 lao động.

Nguyễn Công Liêm