Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các cấp lãnh đạo về chống dịch Covid-19, Hội CCB tỉnh Quảng Nam triển khai công tác phòng chống dịch đến các cấp Hội trong tỉnh. Theo đó, các cấp Hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên, tránh tư tưởng chủ quan nhưng không gây hoang mang, lo lắng.

Tỉnh Hội cũng yêu cầu các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, quản lý hội viên, không để cán bộ, hội viên, nhân viên trong cơ quan lây nhiễm Covid-19. Đặc biệt coi trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ mối quan hệ của cán bộ, hội viên, nhất là những trường hợp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác khai báo trung thực quá trình di chuyển và tiếp xúc, chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế. Gương mẫu thực hiện hạn chế tập trung đông người. Kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Bùi Văn Trí