Xác định đây là nhiệm vụ số một, mỗi chi hội là một trận địa tư tưởng, mỗi hội viên là một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh với các thế lực thù địch. Kiên quyết với những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trong từng năm, các cấp Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tự giác chấp hành nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được quần chúng tín nhiệm cao. Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội thể hiện trách nhiệm chính trị trong tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia hơn 1.000 ý kiến với cấp ủy các cấp trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI, XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), số hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp có 2.681 đồng chí và 963 hội viên là đại biểu HĐND ba cấp. Đây là lực lượng rất quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động làm tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo. Coi trọng phòng, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Công an làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
Phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín của Bộ đội Cụ Hồ, Các cấp Hội động viên CCB tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gương mẫu trong việc cưới, việc tang và tổ chức các lễ hội. Kết quả hằng năm có 85% gia đình đạt "gia đình văn hóa". Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đô thị văn minh, CCB tự nguyện hiến 168.032m2 đất, đóng góp 40.000 công lao động để làm đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi, làm trên 760km đường giao thông nội bản; gắn biển 75 tuyến đường mang tên "Đường CCB tự quản", góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên làm 227 bếp ăn cho các trường phổ thông có học sinh bán trú. Hội còn tích cực tham gia các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV và tệ nạn xã hội. Các hoạt động ủng hộ các loại Quỹ “Vì người nghèo”, “Xóa nhà dột nát”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học, khuyến tài”, giúp nhân dân và CCB bị thiên tai bão lũ, giúp đỡ CCB nghèo… hàng tỷ đồng.
Công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của tuổi trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn, như: “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”... Các cấp Hội trực tiếp tham mưu cho cấp ủy xây dựng tổ chức Đoàn theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”. Vì vậy, đã bồi dưỡng kết nạp được 1.193 hội viên ưu tú vào Đảng; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư tại địa phương…
5 năm qua, Hội CCB tỉnh Sơn La được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng ba; 1 tập thể và 3 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; T.Ư Hội tặng 7 Cờ thi đua cho các đơn vị và 51 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND và Hội CCB tỉnh tặng 6 Cờ thi đua và 556 Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội xứng đáng là lực lượng chính trị, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân nơi cửa ngõ miền Tây Bắc.
Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La