Nhiệm kỳ qua, Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội và hội viên hưởng ứng tích cực. Các cấp Hội phối hợp mở 203 lớp tập huấn về sử dụng vốn vay, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây ăn quả… cho hơn 4.000 hội viên, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, giúp hội viên nâng cao kiến thức mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh hội duy trì 857 tổ tiết kiệm vay vốn, tín chấp với T.Ư Hội, Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đạt trên 757 tỷ đồng cho 22.000 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội còn xây dựng Quỹ hội hai cấp được trên 15,4 tỷ đồng giúp hội viên khó khăn có vốn sản xuất với lãi suất thấp hoặc không lãi. Các nguồn vốn tạo việc làm thường xuyên cho trên 33.000 lao động. Các cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận chính sách hỗ trợ đất đai, giống, vốn, để mở rộng trang trại, nhà xưởng... Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh tế trang trại VAC, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ. Qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm. Hưởng ứng chương trình phát triển cây cao su trên đất Sơn La, Hội CCB các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên trong vùng quy hoạch trồng cây cao su; trong đó có 93% hội viên ký cam kết góp 1.625,7ha đất cho Chương trình. Thực hiện Cuộc vận động "Chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo"; Hội CCB tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm huy động được gần 50 tỷ đồng, xóa 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên, đạt tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng ) theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nay toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp, 13 HTX, 16 tổ hợp tác; 1.102 trang trai, gia trại do hội viên làm chủ và 1.356 hội viên kinh doanh dịch vụ. Qua bình chọn hội viên sản xuất kinh doanh giỏi có 757 hội viên ở cấp xã, 329 hội viên cấp huyện, 106 hội viên thuộc cấp tỉnh và 16 hội viên đạt tiêu chuẩn cấp T.Ư. Mỗi năm Hội giảm 3% số hộ nghèo, có 20 xã và 12/12 huyện, thành phố hết gia đình CCB nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 57,63%.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không những tạo điều kiện cho hội viên nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Phạm Xuân Trường - Trưởng ban Kinh tế