Tỉnh Hội có gần 36.800 hội viên, trong đó có trên 2.050 hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; có 1.042 hội viên là đại biểu HĐND các cấp và 1.772 hội viên tham gia công tác chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Trong năm, Hội có 100% hội viên là đảng viên và 95,5% số hội viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 4, 5, 6 của Đảng; 90% hội viên là đảng viên viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu cụ thể. Hầu hết cán bộ, hội viên kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu XHCN; phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp Hội phối hợp xây dựng 175 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại 41 xã, phường, thị trấn, nâng tổng số toàn tỉnh có 2.258 mô hình, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm được nhân rộng. Các tổ hòa giải CCB tham gia hòa giải thành công 336 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; cảm hóa, giáo dục 218 thanh, thiếu niên chậm tiến và vận động 112 học sinh bỏ học trở lại lớp. Có 17 gia đình CCB ở thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành gương mẫu di dời nhà ở, giải phóng mặt bằng cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức giao lưu, hành quân về địa chỉ đỏ được 1.352 buổi với gần 99.600 lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia. Đồng thời phối hợp khảo sát, vận động 52.177 CQN vào sinh hoạt trong 1.208 CLB...
Huyện Hội Phú Ninh có 3.176 hộ CCB tự nguyện chỉnh trang vườn tược, tường rào, cổng ngõ xây dựng NTM. Các huyện Hội Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội và quyên góp trong hội viên gây quỹ để tặng 72 sổ tiết kiệm (2-3 triệu đồng/sổ) cho hội viên nghèo, gia đình chính sách. Hội CCB huyện Tiên Phước có 16 cơ sở và trên 2.000 hội viên, trồng mới trên 230ha rừng. Đồng thời ngày càng có nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả như nuôi gà thả vườn từ 500 con trở lên của hội viên Huỳnh Hữu Phước (xã Tiên Cẩm), Lê Văn Phước (xã Tiên Thọ)...; trồng tiêu 100 choái trở lên của hội viên Nguyễn Văn Thi (xã Tiên Lộc), Nguyễn Văn Đại, Trương Hữu Phước (xã Tiên Phong), Nguyễn Hữu Dũng (xã Tiên Châu)... Hội viên còn tự nguyện đóng góp kinh phí mua bảo hiểm y tế tặng hội viên khó khăn; hỗ trợ hơn 100 triệu đồng góp phần xóa 74 nhà tạm; đóng góp bình quân 50.000 đồng/năm xây dựng quỹ “Trợ tang”, hỗ trợ gia đình khi có hội viên từ trần; xây dựng quỹ “Khuyến học” gần 100 triệu đồng. Hội CCB thị xã Điện Bàn, 6 tháng đầu năm 2018, phối hợp với Đoàn thanh niên, nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống, với trên 5.200 lượt học sinh và thanh thiếu niên. Đồng thời giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bằng việc góp vốn cho vay không tính lãi hơn 6,8 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên hiến 686m2 đất, tổ chức hơn 3.000 lượt ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tự nguyện đóng góp gần 7 triệu đồng nhằm sửa chữa, làm mới các bản tin tuyên truyền, trồng hơn 400 cây xanh… Trong 5 năm gần đây, các cơ sở huyện Duy Xuyên huy động gần 500 triệu đồng, xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và hội viên khó khăn; phối hợp với Ban CHQS tìm kiếm, quy tập 22 mộ liệt sĩ, đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình tri ân anh hùng liệt sĩ… Hội viên gương mẫu tháo dỡ 350m tường rào, 12 cổng ngõ, hiến 15.000m2 đất ở, đóng góp gần 20.000 ngày công làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... góp phần với huyện có 5 xã cán đích nông thôn mới…
Với những nỗ lực vượt bậc, Hội CCB tỉnh Quảng Nam được T.Ư Hội tặng Bằng khen, 14 tập thể được Tỉnh ủy và UBND tặng Bằng khen; tỉnh Hội khen thưởng 158 tập thể và cá nhân khác.
Ngô Văn Tư