Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị

         Sáng 2-10, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 09).

         Dự và chỉ đạo hội nghị, có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và một số ban, ngành của tỉnh.      

       Trong 20 năm qua, cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09, từ đó, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền để thực hiện hiệu quả các mặt công tác CCB, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, toàn diện. Đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp uỷ các cấp; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương; phát huy được truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.

         Từ năm 2002 đến nay, có 1.873 hội viên CCB được kết nạp vào Đảng, hiện toàn hội có 10.692 hội viên là đảng viên, chiếm gần 30% tổng số hội viên. Qua các kỳ đại hội Đảng và nhiệm kỳ HĐND đã có gần 4.600 lượt đảng viên là CCB được bầu vào cấp uỷ, trên 6.950 CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Hằng năm, toàn hội kết nạp được trên 700 hội viên mới, tỷ lệ thu hút vào hội đạt trên 95%. CCB đã gương mẫu hiến trên 240.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; các cấp hội đã nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 693 tỷ đồng để phát triển kinh tế; toàn Hội có 1.369 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 20,7 nghìn lao động địa phương…

         Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng chia sẻ, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 09 tại các cấp hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết số 09 trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó BT Thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lạng sơn phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 09 trong 20 năm qua. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị: Các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo thông qua Tỉnh uỷ  gửi về Trung ương Hội. Trong khi chờ tổng kết của Ban bí thư, BCT, Hội CCB các cấp tiếp tục quán triệt, tham mưu cho cấp uỷ thực hiện nghiêm túc tinh thần NQ số 09-NQ/TW. Cùng với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cần tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội; tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và địa phương.

         Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp hội CCB tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác CCB nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và Nhân dân về công tác CCB trong tình hình mới; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; phối hợp tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09.

                                                                    Ngô Thanh Liêm