Các cấp Hội bám sát tình hình thực tế của địa phương, nhất là Đề án: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng; tham gia các chương trình sản xuất hàng hóa, sản phẩm sạch, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao; kết hợp động viên hội viên cùng gia đình nêu cao ý thức tự lực tự cường, tích cực lao động sản xuất, cải thiện đời sống. Hội triển khai thực hiện đầy đủ 19 tiêu chí quốc gia. Từ việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 93.000 lượt hội viên về chương trình khuyến nông, khuyến lâm, nuôi trồng thủy sản, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao kiến thức làm kinh tế; đến huy động mọi nguồn vốn với số dư gần 634 tỷ đồng cho hội viên vay. Tỉnh hội xây dựng được 4.105 mô hình kinh tế vừa và nhỏ, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động là CCB và con em. Qua thống kê có 10.450 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Cùng với việc thành lập Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh và 12 CLB doanh nghiệp, doanh nhân CCB - CQN ở 12 huyện, thị, thành phố, thu hút 593 thành viên, bước đầu hoạt động có hiệu quả. Tổng doanh thu đạt trên 2.300 tỷ đồng/năm và làm nòng cốt trong phong trào “Xóa đói, giảm nghèo” của Hội.
Phong trào xây dựng NTM với nội dung “CCB nêu gương sáng tham gia hiến kế, góp công, hiến đất xây dựng NTM”, hội viên hiến trên 465.200m2 đất, tham gia 264.000 ngày công, trồng 116.200 cây xanh; ủng hộ, đóng góp trên 63,8 tỷ đồng. Hội chủ động phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Nhất là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Các cấp Hội có nhiều mô hình hiệu quả như: “CCB bảo đảm an toàn về an ninh trật tự”, “Xóm tự quản về an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”... đang phát huy hiệu quả, thể hiện được vai trò, tác dụng đối với đời sống của nhân dân. Cán bộ, hội viên tham gia tích cực các đợt quyên góp ủng hộ do MTTQ, Hội cấp trên phát động với tổng số tiền trên 10,5 tỷ đồng như Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán ở Tây nguyên, Tây Nam bộ, ủng hộ Quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB nghèo, thương binh, gia đình chính sách khó khăn...
Từ việc gắn xây dựng NTM với giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, Hội CCB tỉnh Hải Dương giảm được tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 2,6%; số hộ khá trở lên đạt 66,3%. Quan trọng hơn Hội góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã NTM giai đoạn (2011-2015).
Xương Giang