Ngày 20-10, Hội CCB tỉnh Bến Tre tổng kết phong trào thi đua vận động nhà Nghĩa tình đồng độinăm 2023. Theo kế hoạch nội dung ký kết giao ước thi đua vận động xây 86 nNghĩa tình đồng đội năm 2023, giữa các Cụm thi đua trong Hội, trong đó, Cụm thi đua số 1 khu vực cù lao Minh nhận 21 nhà, Cụm thi đua số 2 khu vực cù lao Bảo nhận 35 nhà Cụm thi đua số 3 Khối 487 và BLL truyền thống nhận 30 nhà.

Qua 1 năm thực hiện, các cấp Hội vận động và tổ chức xây dựng được 143/86 nhà, đạt 166,28% kế hoạch năm, tổng số tiền vận động trong năm 2023 là 13,038 tỷđồng, trong đó các cấp Hội trực tiếp vận động các nhà tài trợ 8,72 tỷ đồng; vận động Hội CCB các huyện, thành phố, hội viên CCB, gia đình hỗ trợ và bổ sung thêm là 4,318 tỷđồng. Cụ thể: Cụm thi đua số 1 đạt 48/21 nhà, với tổng số tiền 4,938 tỷđồng;Cụm thi đua số 2 đạt 55/35 nhà, số tiền 4,168 tỷđồng; Cụm thi đua số 3 (Khối 487) đạt 40/30 nhà, số tiền 3,932 tỷđồng.

Có 14 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu trong phong trào vận động nhà Nghĩa tình đồng đội năm 2023, trong đó 6 tập thể tiêu biểu gồm: Hội CCB cơ quan tỉnh Hội, Hội CCB các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc,Châu Thành; cá nhân có đồng chí Trần Quốc Việt - nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh, vận động được 16 nhà, trị giá 950 triệu đồng, đã đề nghị các cấp có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng.

Nguyễn Thị Cẩm Thu