BCH Đảng bộ Thị xã tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Hội CCB Thị xã nhiệm kỳ 2017 - 2022
** Gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền**
Hội CCB Thị xã luôn nhận thức và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với CNXH của CCB Việt Nam. Các cấp Hội của Thị xã thường xuyên chăm lo giáo dục, không ngừng bồi dưỡng cho cán bộ hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, kiên quyết bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; Chủ động tham gia vận động và đấu tranh có hiệu quả trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội Thị xã, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.
Cán bộ hội viên CCB đã đóng góp rất nhiều ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công Đại hội Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng các cấp là 221 đồng chí, Hội đồng nhân dân các cấp là 97 đồng chí.
Các tổ chức Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự và công an tham gia công tác giáo dục QP – AN; Huấn luyện diễn tập phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh cho nhân dân trong dịp lễ Tết, một số mô hình PCTP, PCMT từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, làm tốt công tác động viên, tuyển quân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP – AN địa phương.

** Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi**
Các tổ chức Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đường lối chính sách kinh tế của Đảng và nhà nước, kế hoạch phát triển KT - XH của Thị xã giai đoạn 2010 – 2015. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng chí, đồng đội giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi nên phong trào của Thị xã ngày càng được phát triển sâu rộng. Hội thường xuyên phối hợp các cấp, các ngành làm tốt việc bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao kỷ thuật được 74 lớp với 1869 hội viên tham gia (trong 5 năm). Vận động CCB vay vốn chuyển đổi ngành nghề, tích cực trồng rừng, đẩy mạnh chăn nuôi. Đến nay toàn Hội đã giải ngân được gần 6 tỷ đồng vốn vay ngân hàng chính sách - xã hội và quỹ nội bộ hội viên tự nguyện đóng góp để cho vay phát triển sản xuất trên 1,5 tỷ. Toàn thị xã có 310 hộ CCB điển hình làm kinh tế giỏi; số hộ nghèo toàn Hội là 29 hộ, so với đầu nhiệm kỳ là 95 hộ; Hộ khá giàu 3359 hộ, đầu nhiệm kỳ là 2096 hộ; 6/10 phường xã hội viên CCB cơ bản không còn hộ nghèo.
Cùng với những thành công trong hoạt động kinh tế, hoạt động nghĩa tình ở các tổ chức Hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút được đông đảo hội viên CCB tham gia, điển hình Hội CCB xã Tây Hiếu, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thuận

** Tích cực tham gia các phong trào của Hội và địa phương**
. Các tổ chức Hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, nhà nước, các phong trào của địa phương. Đặc biệt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” luôn được quan tâm xuyên suốt của mọi hoạt động công tác Hội như: Phong trào đền ơn đáp nghĩa; Tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình CCB hoàn cảnh khó khăn, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam….. Các cấp Hội đã triển khai tham gia đầy đủ, hiệu quả bài dự thi “Tìm hiểu Luật biên giới quốc gia” có 2.386 bài dự thi, Hội CCB Thị xã đạt giải ba, được Tỉnh Hội tặng bằng khen; thi tìm hiểu tình hữu nghị Việt – Lào có 1.529 bài; Thi tìm hiểu về môi trường chủ đề “Quê hương xanh” có 2.800 bài, viết thu hoạch “Bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, công nhân và nhân dân Nông trường Đông Hiếu” có 4.110 đồng chí tham gia…. tiêu biểu đó là Hội CCB xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến, Nghĩa Thuận, Nghĩa Hòa, phường Hòa Hiếu, Quang Tiến và Long Sơn. Đặc biệt đã tham mưu và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Động viên CCB tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”, góp quỹ ủng hộ bộ đội Trường Sa được trên 40 triệu đồng; Ủng hộ xâm nhập mặn, hạn hán, cá chết khu vực biển 4 Tỉnh Miền Trung được trên 25 triệu đồng. Các tổ chức Hội tham gia nhận các tuyến đường tự quản, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến đất, hiến tài sản trên đất với trị giá hàng trăm tỷ đồng, tiêu biểu cho phong trào Hội CCB xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Tây Hiếu, Nghĩa Tiến, Nghĩa Hòa….góp phần không nhỏ vào việc đưa thị xã Thái Hòa là đơn vị đầu tiên của Tỉnh về đích Thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

** Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh**
Các tổ chức Hội thường xuyên quan tâm nắm tình hình chính trị và định hướng tư tưởng cán bộ, hội viên trước những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong CCB, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm, hành động chống phá của các thế lực thù địch; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của BCT “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến tích cực nhận thức, tư tưởng của cán bộ hội viên, trong xây dựng Đảng và xây dựng Hội.
Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, tạo sự ổn định hoạt động của Hội. Tập trung chỉ đạo cơ sở đổi mới, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các chi Hội. Đến nay toàn Thị xã có 13 tổ chức Hội (10 Hội xã phường, 3 Hội cơ quan); 133 chi Hội (trong đó có 2 chi Hội là giáo dân, 21 chi Hội có hội viên là người dân tộc thiểu số). Tổng số hội viên 4750 đạt tỷ lệ tập hợp 99,2%. Hàng năm đánh giá xếp loại 100% đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

** Đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Hội**
Các cấp Hội luôn quán triệt, nắm vững các quan điểm, chủ trương về công tác vận động quần chúng của Đảng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hội viên về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục, tập hợp đoàn kết CCB, gắn công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Hội với các phong trào của địa phương. Đặc biệt gắn phong trào thi đua“CCB gương mẫu” với việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 03 “Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo được bước chuyển biến toàn diện về xây dựng và hoạt động ở các cấp Hội; Chú trọng cải tiến tác phong lề lối làm việc với phương châm “cựu nhưng không cũ”, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành theo quy chế, làm việc theo kế hoạch, đồng thời tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Hội. Tập trung hướng về cơ sở, thực hiện việc phân công cán bộ Thường trực, Thường vụ tham gia sinh hoạt thường kỳ ở các chi Hội, để rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể các cấp. Cán bộ hội viên CCB Thị xã đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội CCB Thị xã lần II đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, ủng hộ người nghèo, khuyến học…đều được các tổ chức Hội quan tâm; Đặc biệt phong trào CCB nòng cốt, gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh của Thị xã đạt hiệu quả cao; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; công tác tuyên truyền vận động nhân dân và phối hợp với các ngành đoàn thể đã có bước phát triển đạt kết quả tốt; Hoàn thành tổng kết 5 năm phong trào CCB gương mẫu (2009-2014); Tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần đưa công tác xây dựng và hoạt động của các tổ chức Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vai trò, vị thế, uy tín của Hội được nâng cao, xứng đáng là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân nhất là ở cơ sở; góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN của Thị xã.

Lê Anh Thi