Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vị trí, vai trò của Hội CCB Việt Nam trong hệ thống các tổ chức chính trị-xã hội. Thời gian qua, Hội CCB Việt Nam thật sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội đã thể hiện vai trò gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị cơ sở, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...
Đồng chí Nguyễn Văn Được báo cáo khái quát với đồng chí tân Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam về tình hình tổ chức và các hoạt động tiêu biểu của Hội trong năm 2017, đặc biệt là kết quả Đại hội Hội CCB các cấp; công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, dự kiến tiến hành vào trung tuần tháng 12-2017. Đồng chí cũng mong Đoàn chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Hội CCB Việt Nam hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.
Tin và ảnh: Hưng Nguyễn