Hội CCB thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Hội hiện có 657 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội thôn, làng, tổ dân phố.
Thời gian qua, Hội CCB thị trấn gắn Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiệm vụ giúp đỡ hội viên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hoạt động tình nghĩa. Năm 2014, Hội có 189 hội viên đạt tiêu chí “Nông dân giỏi” các cấp; 50 gia đình hội viên có thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm trở lên; 30% gia đình là hộ giàu, trong đó CCB là người dân tộc thiểu số là 1,52%; chỉ còn 10 hộ nghèo (1,52%). Hội cùng các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng 12 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà Đại đoàn kết trị giá 480 triệu đồng. Theo phương châm “Thăm hỏi lúc ốm đau, giúp nhau khi hoạn nạn, chu đáo khi qua đời”, Hội tổ chức thăm hỏi hội viên là nạn nhân chất độc da cam trị, hội viên khi ốm đau, tổ chức tang lễ cho 25 đồng chí với số tiền gần 200 triệu đồng; phối hợp hướng dẫn cho hội viên làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ theo các Nghị định của Chính phủ; đến nay đã có 100 đồng chí được hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh, bị địch bắt tù đày và các chế độ trợ cấp khác.
Qua bình xét hằng năm, Hội có 100% chi hội đạt TSVM, trong đó, có 70% chi hội đạt TSVM xuất sắc, 75% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu.
Nguyễn Xuân Thủy