Hội vận động, kết nạp mới 31 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 3.035 người (đạt 99,24% và có 1.031 hội viên là đảng viên), sinh hoạt tại 130 chi hội. Nhiều chi hội, cán bộ Hội chủ động lập kế hoạch và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua, trong đó có công tác phát triển hội viên. Tiêu biểu như Chi hội khu phố 2 (phường 5), ấp Long Hòa A (xã Đạo Thạnh), khu phố 4 (phường 1), khu phố 7 (phường 3), ấp Long Mỹ (Phước Thạnh), ấp Mỹ Hòa (Mỹ Phong), Chi hội ấp Bình Phong, Bình Lợi (xã Tân Mỹ Chánh)... đi đầu trong các phong trào thi đua. Hội CCB thành phố luôn coi trọng việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa phương. Đối với Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các chi hội và hội viên tích cực tham gia và làm tốt công tác hòa giải những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng. Các cấp Hội phối hợp hòa giải được 34 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp (trong đó có 28 vụ thành công). Ngoài ra, Hội cơ sở phối hợp với công an và các ngành chức năng xử lý 55 đối tượng xấu, cung cấp 142 tin về ANTT giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả...
Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức TSVM, Hội CCB thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; nhất là phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay với tổng dư nợ 11,986 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Hầu hết các hội viên đều sử dụng hiệu quả như phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình Tổ hợp tác, CLB CCB sản xuất giỏi. Nổi bật như Tổ hợp tác bưởi da xanh xã Đạo Thạnh, CLB CQN phường 9, Tổ hợp tác bưởi da xanh Tân Mỹ Chánh... Hội viên luôn là lực lượng gương mẫu, mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng đội cùng nhau vượt lên trong mọi hoàn cảnh. Tiêu biểu là các CCB Nguyễn Văn Nhì, Nguyễn Văn Luân (Đạo Thạnh), Nguyễn Văn Đàng, Phan Đinh Tâm (Thới Sơn)... ham học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu", giúp Hội CCB thành phố không còn hộ nghèo và ở nhà tạm bợ.
Thành hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức, đoàn thể kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho lớp trẻ, tổ chức hàng chục buổi kể chuyện nhằm khơi dậy cho thanh, thiếu niên nhận thức sâu sắc truyền thống cách mạng, hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Với những việc làm thiết thực, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Hội CCB T.P Mỹ Tho đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Hoạt động của Hội ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm