Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp đồng bộ của ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện các phong trào thi đua và đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.
Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh; tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ cựu chiến binh, tập hợp gần 3 nghìn Cựu quân nhân vào sinh hoạt trong 52 Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân. Tiêu biểu trong phong trào có Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Huyện hội Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Khối 487 thuộc tỉnh, huyện và thành phố...
Hội đã phát triển mới được 8 Hội cơ sở 487 trong các cơ quan Nhà nước, 55 chi Hội thôn, khu phố (đến nay toàn tỉnh có 80 Hội cơ sở và 402 chi Hội); kết nạp 634 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 6.406 đồng chí (đạt 97,8% so với lực lượng cựu chiến binh toàn tỉnh). Hàng năm có trên 97,55% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh (chỉ tiêu 90% trở lên), trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn“Cựu chiến binh gương mẫu”, trên 97% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Tiêu biểu có các Hội cơ sở như, phường Đạo Long, phường Thanh Sơn (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), xã Công Hải, xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc), xã Phước Bình (huyện Bác Ái), xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước), xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam), xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn)...

Trong phong trào giúp nhau xóa nghèo và phát triển kinh tế, đã có 100% Hội cơ sở xây dựng quỹ Hội được 1,483 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với năm 2009), vốn xoay vòng 22,640 tỷ đồng cho 10.550 lượt hội viên vay không lãi. Từ nguồn vốn giải quyết việc làm kênh Trung ương Hội, hội viên đã thực hiện 82 dự án với số vốn luân chuyển giải ngân 1,630 tỷ đồng, giúp cho 126 hội viên có việc làm ổn định. Từ đó, đời sống tinh thần và vật chất của hội viên được nâng lên đáng kể, trên 90% hộ cựu chiến binh có nhà xây cấp 4 trở lên, hội viên trong độ tuổi lao động đều có việc làm, đặc biệt hội viên làm chủ 49 doanh nghiệp, 38 trang trại, 110 gia trại; hộ giàu, khá chiếm 41,01%, hộ trung bình chiếm 51,52%, hộ cận nghèo còn 222 hộ (chiếm 3,62%) và hộ nghèo còn 236 hộ (chiếm 3,89%). Qua 5 năm, Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ban xóa đói giảm nghèo địa phương và tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, Quỹ vì người nghèo của tỉnh xóa được 335 căn nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên, đồng thời vận động cán bộ, hội viên đóng góp “Quỹ tình đồng đội” và vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ chung tay xây dựng được 43 căn nhà “Tình đồng đội”; góp phần đáng kể vào chương trình an sinh xã hội địa phương. Tiêu biểu là Hội viên Đoàn Văn Sắc (xã Tân Hải, huyện Ninh Hải) kinh doanh thủy - hải sản và dịch vụ với doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 30 lao động thường xuyên và hơn 200 lao động thời vụ, đóng góp các loại quỹ do địa phương phát động trên 50 triệu đồng; hội viên Bùi Đăng Oánh (phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) hiện có 2 Trường Mầm non, đầu tư trên 9 tỷ đồng và đóng góp các loại quỹ do địa phương vận động 48,5 triệu đồng; hội viên Trần Hồng Thắng (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) có 3 tàu đánh bắt cá, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động; các hội viên huyện Bác Ái trồng cây keo lá tràm ở xã Phước Thành hơn 9 ha để phủ xanh đồi trọc.
Các cấp Hội thường xuyên động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động cả nước và địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực, thông qua thực hiện các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, đã tích cực tham gia cùng cộng đồng dân cư tự nguyện đóng góp nguồn lực theo khả năng, điều kiện của từng người để góp phần hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Điển hình như: Các hội viên xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) hiến đất làm kênh mương trạm bơm trị giá 305 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Sơn tham gia góp công làm đường nông thôn 5.730m; Hội Cựu chiến binh xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải) nhận làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 1.640m, giúp tiết kiệm phần đóng góp của nhân dân 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Diễn, Chi hội trưởng thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) hiến 600m2 đất và trực tiếp vận động nhân dân trong vùng hiến 2.500m2 đất để làm kênh thoát lũ...Do sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, uy tín của CCB ngày càng cao. Qua đó, toàn Hội đã có 1.782 cán bộ, hội viên đang tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở (chiếm 27,82% so với tổng số hội viên), đây là lực lượng quan trọng trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở; nhiều đồng chí được cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và nhân dân đánh giá cao về năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong cuộc sống và được cấp trên khen thưởng. Trong 5 năm qua, toàn Hội có 458 lượt tập thể, 3.146 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng công tác năm và khen thưởng chuyên đề trong phong trào thi đua; riêng Hội Cựu chiến binh tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Hải tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của cấp ủy địa phương.
Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động theo Nghị quyết Đại hội V của Trung ương Hội và nghị quyết của cấp ủy địa phương trong điều kiện kinh tế của đất nước và của tỉnh còn khó khăn, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đòi hỏi các cấp Hội cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nắm vững công tác trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cựu chiến binh; tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng nhiệm kỳ các cấp của tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo động lực mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
Công Thi