Đại biểu cấp trên tặng hoa chúc mừng

   Sáng ngày 11/7, Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh ) đã tổ chức Đại hội “ CCB gương mẫu “ lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Xuân Thập, tỉnh ủy viên, Phó Ban dân vận tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện cùng đại diện lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Thạch Hà và 130 đại biểu CCB là những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2019 – 2024.

     Báo cáo tai đại hội nêu rõ: Năm năm qua, Hội Cựu Chiến Binh huyện Thạch Hà luôn phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, thực hiện  tốt phong trào thi đua yêu nước “ CCB gương mẫu “, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các phong trào, các cuộc vận động; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển. Tập thể hội luôn đoàn kết, gương mẫu, đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân.

     Toàn Hội hiện có  8.957 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp  trên 87,3,%. Có 142 đồng chí tham gia cấp ủy Đảng các cấp,160 đồng chí tham gia HĐND các cấp, 106 đồng chí Bí thư chi bộ, 86 đồng chí làm thôn trương, tổ dân phố.  Hội viên CCB đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong xây dựng quê hương, xây dựng phong trào hành động cách mạng ở địa phương; gương mẫu trong lao động, sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm công tác từ thiện, an sinh xã hội. Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản đối hành vi vi phạm pháp luật. 5 năm qua có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 66,5 %  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98,9 %  hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, 97,5 % gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, Hội CCB huyện 5 năm liền hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

        Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là động lực, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền đi đôi với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nên tổ chức Hội luôn đạt vững mạnh toàn diện, cán bộ, hội viên giữ vững niềm tin và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân; được vinh danh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của huyện.

     Hưởng ứng Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã khơi dậy ý chí, nghị lực và tình cảm đồng chí, đồng đội; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vươn lên không cam chịu đói nghèo, làm giàu hợp pháp.

     Nhiều hộ kinh doanh hội viên CCB đã giải quyết từ 5 -12 lao động trở lên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có thu nhập hàng năm từ 250 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng /1 năm, tiêu biểu như các mô hình: Trồng hoa, trồng dưa lưới và trang trại ở xã Lưu Vĩnh Sơn; nuôi ong lấy mật xã Việt Tiến; mô hình trang trại ở xã Thạch Trị; mô hình: kinh doanh, dịch vụ Kẹo Cu Đơ Phong Nga ở xã Thạch Đài; mô hình: xây dựng tổng hợp Công ty TNHH Nga Chức ở thị trấn Thạch Hà; cơ sở sản xuất Miến Hương Tâm ở xã Việt Tiến… Với mục tiêu “Động viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhằm cải thiện, nâng cao mức sống hội viên”, vai trò của tổ chức Hội trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo 5 năm qua, được thể hiện sâu sắc, thiết thực qua việc xây dựng các mô hình, như: Mô hình góp vốn xoay vòng. Đây là một Mô hình được 100% hội viên hưởng ứng, nhằm giúp đỡ gia đình hội viên phát triển kinh tế. Đến nay số tiền các hội viên đóng góp để xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế trên 2.419 triệu đồng, quay vòng cho 445 hội viên vay. Với Mô hình này đã giúp đỡ một số gia đình hội viên tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, góp phần xóa hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong Cựu chiến binh.

       Nét nổi bật của phong trào thi đua trong những năm qua là đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm năm qua, Hội đã huy động[1]hàng ngàn ngày công đảm nhận các công việc khó khăn phức tạp, như: làm giao thông, phát quang làm đường, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường bê tông; xây rãnh thoát nước, tường rào, khuôn viên hội quán; xóa vườn tạp; xây vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ; trồng và chăm sóc cây xanh ...Đặc biệt hội viên CCB đã hiến hàng chục ngàn m2đất, hàng ngàn công trình, cây cối để xây dựng NTM[2], nét nổi bật  là đã huy động hơn 3.200 lượt hội viên của Hội CCB các xã đã về đích, lao động giúp các xã chưa về đích nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao. Tích cực hưởng ứng trong công tác bảo vệ môi trường, Hội CCB các xã, thị trấn đều thành lập các câu lạc bộ CCB  bảo vệ môi trường; tích cực trong việc tham gia phân loại và xử lý rác thải, có nhiều mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ có hiệu quả, như ở chi hội CCB thôn Thanh Lan (xã Thạch Khê) Chi hội Bình Dương (xã Thạch Hội) ...được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương ghi nhận. Các tổ chức hội từ xã đến các chi hội Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố trong toàn huyện đã đảm nhận 215 tuyến đường Cựu chiến binh tự quản “sáng- xanh -sạch - đẹp”, hàng tháng tổ chức vệ sinh môi trường do tổ chức mình đảm nhiệm.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được các cấp Hội triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các giải pháp nhằm đưa công tác Thi đua- Khen thưởng thực sự là “đòn bẩy” kích thích các cá nhân, tập thể hăng say lao động, phát huy sáng kiến, tăng năng suất và hiệu quả, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển. Gắn kết quả thi đua của các tập thể, cá nhân với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phân xếp loại hàng năm và có hình thức khen thưởng. Những hành động và việc làm thể hiện sinh động giá trị cao đẹp bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội CCB huyện được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 02 cờ thi đua xuất sắc, 02 Bằng khen; được Ủy ban nhân tỉnh tặng 1 Cơ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và 02 Bằng  khen. Hội CCB tỉnh tặng 2 và nhiều nhiếu khen của UBND huyện.

Đại biểu hội cơ sở tham luận.

Năm năm qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu” có bước phát triển khá toàn diện, thực sự là động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Hội TSVM. Quá trình thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Đại hội biểu dương cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện, đặc biệt xin biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân được các cấp Hội bầu chọn về dự Đại hội hôm nay.Đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung của phong trào thi đua yêu nước, thực sự là những bông hoa tiêu biểu nhất trong vườn hoa đầy hương sắc của của phong trào thi đua yêu nước “Cực chiến binh gương mẫu”  

Đề cập đến phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn thi đua 2024 – 2029; báo cáo nêu rõ: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo”. Coi trọng việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào thi đua và hành động cách mạng rộng khắp. Động viên tính tích cực, tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, hội viên, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện nhà giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, mạnh về QP-AN, sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2019 – 2024 của Hội CCB huyện Thạch Hà.  Nằm trong khó khăn chung của cả tỉnh, Hội đã có những sáng tạo, vươn lên khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, trong đó biết kết hợp và gắn với các phong trào thi đua của địa phương như “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “. Nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể xuất sắc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Hội.

      Trong giai đoạn tới, yêu cầu Hội CCB huyện Thạch Hà cần … thực hiện tốt 6 nhiệm vụ… trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; gương mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương đường lối, chỉ thị nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thật tốt về phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời các tấm gương CCB gương mẫu để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên; phát huy phẩm chất cao đẹp của Anh “ Bộ đội Cụ Hồ “; đóng góp hơn nữa vào các phong trào của địa phương, chung sức đồng lòng phấn đấu đưa huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2019 - 2024.

       Dịp này, đại hội đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn vừa qua và bầu 10 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

                                                                                      Lê Anh Thi