Nhân dịp này, PV Báo CCB Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

PV: Thưa đồng chí Phó chủ tịch! Sau gần một năm nỗ lực hoạt động, ngày 22-4-2013, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 446/QĐ-BNV, về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Được biết, để có được quyết định trên, Ban vận động đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Với trọng trách là Trưởng ban vận động, xin đồng chí cho biết, quyết tâm và động lực nào đã giúp Ban vận động vượt qua, để có được kết quả như ngày hôm nay?

Đồng chí Lê Thành Tâm: Ước vọng để có một tổ chức, kết nối doanh nhân-doanh nghiệp CCB Việt Nam trên cả nước liên kết với nhau trong một tổ chức làm kinh tế để phát huy tiềm năng của CCB, đồng thời tận dụng sự ưu đãi của Nhà nước như giao đất, giao rừng, giao mặt nước và tham gia các dự án, nhằm đột phá trong làm kinh tế, nâng cao đời sống CCB, góp phần phát triển kinh tế đất nước, là ý tưởng và sự quan tâm của Thường trực T.Ư Hội trong nhiều năm qua và cũng là mong muốn của hàng trăm doanh nghiệp CCB, nhằm đóng góp vào công cuộc xây dựng CNH, HĐH đất nước. Từ nhiệm kỳ III, T.Ư Hội đã tiến hành Hội nghị các doanh nghiệp CCB, để nêu ý tưởng hướng tới thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Trong những năm qua, T.Ư Hội đã tập trung chỉ đạo, ra nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết về việc tiến hành thành lập Hội Doanh nhân CCB. Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ X tại TP Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương thành lập Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đồng thời chỉ đạo khẩn trương thành lập “Ban vận động sáng lập Hội Doanh nhân - Doanh nghiệp CCB Việt Nam”.

Ngày 31-7-2012, Hội nghị “Ban vận động sáng lập Hội Doanh nhân-Doanh nghiệp CCB Việt Nam” do T.Ư Hội tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện quan trọng trong hoạt động của T.Ư Hội, tạo tiền đề cho bước đi tiếp theo, để Ban vận động thực hiện tốt nhiệm vụ. Hội nghị đã bàn và thống nhất được những nội dung quan trọng, như ra lời kêu gọi, vận động đủ số thành viên (ít nhất là 100 doanh nghiệp CCB đăng ký tham gia, theo Nghị định 45/NĐ-CP); hoàn tất các thủ tục xin giấy phép thành lập Hội; thống nhất cơ cấu ban vận động; dự thảo đề án thành lập Hội; dự thảo Điều lệ Hội; thống nhất tên gọi “Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam”; vận động kinh phí hoạt động cho Ban vận động, đồng thời dự kiến báo cáo Thường trực T.Ư Hội thời gian tổ chức “Hội nghị BCH lâm thời Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam” và thời gian tổ chức “Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018”. Ngày 8-7-2013, tại tỉnh Đồng Nai, Hội nghị BCH lâm thời Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam được tổ chức. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm soát và Cơ quan Văn phòng Hiệp hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao, lấy ngày 22-4 hằøng năm làm ngày truyền thống của hiệp hội. Đây là ngày Bộ Nội vụ ra Quyết định số 446/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập “Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam”.

PV: Việc thành lập “Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam” là nguyện vọng của hàng triệu hội viên CCB Việt Nam. Xin đồng chí cho biết về tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hiệp hội.

Đồng chí Lê Thành Tâm: Những người lính Cụ Hồ không chỉ đánh giặc giỏi, mà làm kinh tế cũng giỏi. Đã có hàng trăm, hàng ngàn CCB, doanh nghiệp CCB làm kinh tế đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Họ là những doanh nhân, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện pháp lệnh trong việc đóng góp ngân sách nhà nước. Những doanh nhân, doanh nghiệp ấy, nếu tập hợp với nhau trở thành một tổ chức mà T.Ư Hội CCB Việt Nam là người đứng ra tổ chức, tập hợp những con người ưu tú lại sẽ phát huy sức mạnh lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Vì vậy, việc thành lập “Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam” là việc làm đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hàng triệu hội viên CCB. Đây không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ kinh tế, mà còn mang tính chất chính trị-xã hội cao.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hiệp hội, thực hiện “tiêu chí” kết nạp hội viên phải bảo đảm các tiêu chuẩn: 1- Hội viên phải là CCB. 2- Là doanh nhân, doanh nghiệp CCB làm ăn thành đạt, hiệu quả. 3- Phải có trình độ năng lực và đạo đức trong sạch, có tâm huyết với hoạt động CCB.

Việc thành lập “Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam” phải tuân thủ nghiêm những quy định chung của Nhà nước, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ nhất trí cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như tận dụng sự ưu đãi của Nhà nước về tiềm năng tài nguyên: đất, rừng, mặt nước và tham gia các dự án làm kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống CCB, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Vũ Xiêm (thực hiện)