Ngày 18/9/2013 tại Khu du lịch biển Thiên Cầm Hà Tĩnh, Hội CCB 6 tỉnh Bác Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2013 và thống nhất phương hướng 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Vượt qua những khó khăn thách thức, Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “ đi đầu bảo vệ Đảng, Chính quyền và các đoàn thể. Thực hiện có hiệu quả các NQ, chỉ thị của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương. Triển khai toàn diện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua được lãnh đạo Hội CCB 6 tỉnh ký kết tại Thành phố Đồng Hới ( Quảng Bình ) tháng 12/2012. Thường trực các Hội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động gắn với kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng, 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện NQ đại hội CCB Việt Nam lần thứ V, sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện NQ hội nghị TW4 “ Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay “. Tham gia hàng trăm ngàn lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo luật đất đai sửa đổi; Luật hoà giải ở cơ sở. Đặc biệt đi đôi với việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi, lực lượng CCB ở 6 tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, không chấp nhận phi chính trị hoá LLVT, không thực hiên tam quyền phân lập, không thiết lập chế độ sỡ hữu tư nhân về đất đai.

Về hoạt động Hội đã có bước tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt dộng, thực hiện tốt quy chế hoạt động của BCH các Hội, nâng cao vai trò cán bộ chủ trì. Đẩy mạnh phong trào thi đua, trong đó gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ với Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Hội CCB tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp liên kết với các Ban ngành đoàn thể, đoàn TN thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư “, “ Xây dựng khu dân cư tiên tiến không có tội phạm và tệ nạn xã hội “. Tổ chức 270 buổi tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội, ma tuý cho 36.318 người nghe, hoà giải 461 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Hội CCB tỉnh Nghệ An bám sát chủ trương kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động khai thác nguồn vốn vay để đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Tổng vôn khai thác đến thời điểm hiện nay là 1.172.463 triệu cho 57.136 hộ hội viên vay phát triển sản xuất có hiệu quả cao. Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tích cực tham gia phong trào CCB “ Chung tay xây dựng nông thôn mới “. Đặc biệt là vận động các gia đình hội viên CCB “ hiến đất, hiến cây, bờ tường rào “ để mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp 69,267 ngày công và 194,3 triệu đồng cho phong trào xây dựng NTM. Trước diễn biến phức tạp về tình hình khu vực và Biển Đông, Hội CCB tỉnh Quảng Bình đã kịp thời định hướng tư tưởng cho Cán bộ, hội viên CCB, thống nhất quan điểm, phương hướng xử lý của Đảng và Chính phủ trong chính sách đối ngoại. Giữ mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Hội liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn ( Nước CHDCND Lào ). Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn công tác Hội về nghiệp vụ cho cán bộ từ Chi hội trưởng trở lên, tổ chức Hội thi Chủ tịch cơ sở giỏi cấp xã, phường, khối 487. Ra mắt đặc san CCB Quảng Trị số đầu tiên phát hành 1.500 cuốn đến tận các Chi hội. Hội CCB tỉnh Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các ban ngành đoàn thể địa phương cùng thực hiện phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá “, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam “, “ Năm đô thị “ gắn với thực hiện chỉ thị 51/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc.

Trên cơ sở báo cáo của các Hội trong 6 tháng đầu năm và các ý kiến thảo luận, Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ ông Nguyễn Phong Phú nhấn mạnh: Công tác thi đua 6 tháng đã bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Cụm thi đua 6 tỉnh; các cấp Hội, hội viên đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ gắn các cuộc vận động thi đua yêu nước từng địa phương đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả, cán bộ hội viên luôn đoàn kết, gương mẫu vượt qua khó khăn đẩy mạnh phong trào thi đua liên tục, thưỡng xuyên và toàn diện tạo được khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ được cấp uỷ giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn 6 tỉnh.

Lê Anh Thi