Khoảng một phần năm số người trưởng thành ở khu vực Bắc Âu thường cho rằng họ bị dị ứng là do tiếp xúc với một hay nhiều loại hóa chất. Phổ biến nhất là dị ứng nickel, nhưng nhiều người cũng bị dị ứng khi tiếp xúc với các loại nước hoa.
Hầu hết chúng ta luôn tin rằng bất cứ sản phẩm gì từ thiên nhiên thường không gây hại cho cơ thể. Nhưng kết quả nghiên cứu của Trường đại học Gothenburg cho thấy không phải hoàn toàn như vậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy dầu thơm cũng không ngăn cản sự hình thành các tác nhân dị ứng thông qua phản ứng với axít.
Nghiên cứu một hợp chất trong thành phần nước hoa hồng cho thấy hợp chất này chỉ gây dị ứng rất nhẹ. Tuy nhiên khi tự oxy hóa qua phản ứng với các men trên da thì hợp chất này được kích hoạt và trở thành tác nhân gây nên dị ứng./.

Nguyễn Hoàng