Dự Đại hội có 516 đại biểu thay mặt cho 2.917.613 hội viên của cả nước; trong đó có 95 đại biểu đương nhiên; 407 đại biểu được bầu từ 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội; 14 đại biểu chỉ định; 20 đại biểu nữ; 30 đại biểu là người dân tộc ít người; 10 đại biểu doanh nghiệp. Địa phương có số đại biểu đi dự Đại hội nhiều nhất là Thủ đô Hà Nội (20 đại biểu), tỉnh Thanh Hóa (15 người).
Nhiệm vụ của Đại hội là:

 • Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2012-2027) và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ (2017-2022);
 • Đánh giá Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước, thu được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;
 • Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.
  Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội không ngừng phát triển cơ sở Hội, kết nạp hội viên mới, (riêng năm 2017 kết nạp 34.986 hội viên), nâng số hội viên đến nay là 2.917.613, trong đó hội viên là đảng viên 848.260, hội viên là cấp tướng 479; hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp 113.183; hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ 1.318.102; hội viên là nữ 252.244; hội viên là người dân tộc 373.720; hội viên hưởng chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội 405.808; hội viên hưởng chế độ bệnh binh 124.846; hội viên là thương binh 310.095; hội viên bị nhiễm chất độc da cam 138.899; hội viên là Anh hùng LLVTND 601 sinh hoạt trong 16.462 tổ chức cơ sở Hội, (trong đó có 11.164 tổ chức hội cấp xã, phường) 105.877 chi Hội.
  Đến nay, tất cả các thôn, bản, buôn làng đều có chi Hội, phân Hội CCB. Riêng khối bộ, ngành ở Trung ương có 47 tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội với hơn 11.000 hội viên.
  Hội đã tham gia giúp đỡ, xây dựng 33.632 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với số lượng 1.098.000 hội viên.
  Ngày làm việc thứ nhất:
  Từ sáng sớm, Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Được, đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Bắc Sơn.

Sau đó, Đại hội họp phiên trù bị để quán triệt mục đích yêu cầu, phổ biến quy chế, thông qua chương trình làm việc của Đại hội; báo cáo nội dung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; đồng thời thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Khóa VI Hội CCB Việt Nam và phân chia các Đoàn đại biểu của Đại hội.
Báo CCB Việt Nam tiếp tục thông tin