Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điện Biên TV - Sáng 3/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại buổi họp báo, các đại biểu đã được thông tin về triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Thông tin về kết quả đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở và đại hội cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng như thông tin về nội dung Đại hội…

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức trong 2 ngày mùng 5, 6/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, với hơn 200 đại biểu chính thức.

Tại buổi họp báo, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đại biểu đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho Đại hội, trong đó tập trung nêu rõ những nội dung cụ thể tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; pano, khẩu hiệu tuyên truyền cũng như các điểm mới của Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Để Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII diễn ra thành công, Hội Cựu chiến binh tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo cả chiều rộng và chiều sâu.

Tập trung tuyên truyền cá nhân, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của cán bộ, hội viên trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lập thành tích chào mừng Đại hội. Từ đó, nhằm thu hút sự quan tâm của các hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong tỉnh để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện./.

Nguyễn Hằng - Chí Công/DIENBIENTV.VN