Kết quả, trong thời gian qua các cơ quan trong huyện gồm Huyện hội cựu chiến binh, Lao động, thương binh - Xã hội và cơ quan Quân sự huyện đã phối hợp tốt, kịp thời rà soát giải quyết cho 921 đối tượng được nhận chế độ là Quân nhân trong quân đội với tổng số tiền chi trả gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra đã thực hiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho 800 trường hợp, chi trả chế độ mai táng phí cho 14 trường hơp…Việc chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, không có trường hợp nào khiếu nại.
Trước đó, đoàn đã thực hiện công tác giám sát công tác thực hiện các quy định nêu trên tại xã Diên Điền.
Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Á, Trưởng đoàn giáp sát đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách tại địa phương. Đồng thời đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, để các trường hợp trong diện chính sách biết đến làm thủ tục, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ đã ban hành.
Công Thi