Năm 1991, ông tham gia Thường trực Đảng uỷ xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy và đến năm 1994 làm Chủ tịch UBND xã này. Sau 6 năm ở cương vị Chủ tịch UBND xã, ông thôi công tác và tập trung toàn bộ sức lực cho HTX thủ công nghiệp Tân Hòa. Năm 2004, Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn ra đời trên nền tảng HTX đó.

Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn là sự quy tụ của các thương bệnh binh, những người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn, tập trung vào kinh doanh ở hai lĩnh vực là vận tải và nuôi trồng thủy sản. Chỉ sau 3 năm hoạt động, đơn vị đã có những bước phát triển đáng mừng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước và đủ sức đảm nhiệm các công trình lớn. Trong 5 năm (2004-2009), công ty đã nhận được rất nhiều hợp đồng như: san lấp mặt bằng khu đô thị mới Cẩm Bình, khu văn hóa Hòn Gai, Cao Sơn, khu du lịch Ao Tiên (Vân Đồn)… Có lúc huy động trên một vạn ca máy san lấp mặt bằng như dự án nhà máy xi măng Cẩm Phả, nhà máy điện Cửa Ông, khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn… và cả các việc khác như khoan trên 2 vạn mét sâu phục vụ nổ mìn làm đường Lương Mông – Tiên Yên, thu gom trên 1.000 tấn sắt phế liệu cung ứng cho nhà máy cơ khí Cẩm Phả, Hòn Gai…

5 năm qua, công ty đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng, ủng hộ các quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa 128 triệu đồng và hỗ trợ cho các cháu tàn tật đang học nghề tại công ty hơn 100 triệu đồng.

THANH TRÀ