Theo kế hoạch này, Cục trưởng Cục Thú y chỉ đạo chuẩn bị vắc xin đủ số lượng và chủng loại, tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kế hoạch tiêm phòng và giám sát sau tiêm phòng.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin LMLM năm 2012, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện kế hoạch sau:

Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu là 80% số gia súc trong diện tiêm; số gia súc được tiêm trong mỗi đợt khoảng 5 triệu con trâu, bò. Thời gian tiêm phòng chia làm 2 đợt: Đợt 1, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012; Đợt 2 vào tháng 10 và tháng 11 năm 2012.

Việc tổ chức triển khai ở cấp địa phương: Xây dựng kế hoạch tiêm phòng năm 2012 của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi về Cục Thú y trước ngày 20/3/2012. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tiêm phòng năm 2011 và triển khai công tác tiêm phòng năm 2012; Thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng ở cấp tỉnh, huyện, xã. Các địa phương rà soát lại số lượng bơm tiêm không đạt yêu cầu kỹ thuật, mua sắm bơm tiêm mới chất lượng tốt; bổ sung thùng giữ lạnh nếu thiếu.

Tổ chức triển khai ở cấp Trung ương: Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nhập, kiểm nghiệm vắc xin; phát hiện và xử lý những vướng mắc, theo dõi tiến độ tiêm phòng báo cáo lãnh đạo Bộ NN&PTNT. Cục Thú y phân bổ số lượng vắc xin cho từng tỉnh theo kế hoạch đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Đồng thời, Cục Thú y xây dựng giám sát sau tiêm phòng trong 2 đợt tiêm, yêu cầu Cơ quan Thú y vùng phối hợp với Chi cục Thú y các tỉnh lấy mẫu huyết thanh gửi phòng xét nghiệm theo quy định./

A Hoàng