Còn nhớ tháng 6-2012 vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí “quyết” ngay việc chấn chỉnh lề lối làm việc ở cơ quan Hội, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc; ai vi phạm bị phê bình nhắc nhớ.
Hội CCB trở thành “đơn vị mẫu” về nếp sống chính quy được cả khối Cơ quan dân chính ở đây học tập, làm theo.
Đồng thời với củng cố cơ quan Hội, đồng chí đi đến tất cả Hội CCB các phường, gặp cấp ủy, chính quyền thống nhất chủ trương xây dựng Hội CCB phường vững mạnh. Tìm hiểu nguyên nhân mạnh, yếu của CCB từng phường và cùng bàn giải pháp chẩn chỉnh, củng cố.
Nhờ tác phong sâu sát cơ sở, “miệng nói tay làm” của Chủ tịch Hội mà Hội CCB các phường được lãnh đạo, chính quyền quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động.
Chủ tịch Hội yêu cầu tất cả các cấp Hội phải bám vào đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vừa đúng, vừa trúng. Ví dụ như CCB thị xã thì tham mưu cho chính quyền sắp xếp lại trật tự đưa đón khách bằng xe điện ở Khu du lịch Cửa Lò; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên; CCB các phường thì tham mưu xử lý các “điểm nóng” như ma túy, mãi dâm, môi trường… để Cửa Lò trở thành khu du lịch có trật tự trị an tốt.
Ở 8 Chi hội phường có hội viên theo đạo Thiên chúa, đồng chí đến gặp các vị chức sắc trao đổi, phối hợp để lực lượng CCB không chỉ làm tốt vai trò của hội viên mà còn là nòng cốt trong thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo vì cuộc sống và an ninh trật tự của địa phương ngày một tốt hơn.
Đáng kể là đã phát động trong toàn Hội phong trào thi đua làm giàu hợp pháp, được các cấp Hội hưởng ứng sôi nổi. Hội mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về “Văn hóa du lịch”, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi vật nuôi, cây trồng đánh bắt hải sản; khuyến khích, vận động hội viên mạnh dạn mở các ngành nghề sản xuất… Đến nay toàn Hội có 23 doanh nghiệp, 271 mô hình sản xuất kinh doanh, thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 800 lao động là con em CCB và nhân dân địa phương…
Ở đâu có hoạt động của CCB là ở đấy có Chủ tịch Huyện hội đến động viên khích lệ, biểu dương những việc làm tốt của CCB. Nguyễn Trọng Huệ thật xứng đáng với tên gọi “Chủ tịch Hội miệng nói tay làm”
Hải Hưng - Nguyễn Thị Tuyến