Trong số 15 hội viên CCB tham gia “CLB CCB làm kinh tế giỏi” ở xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có 3 hội viên SXKD nghề trồng trọt chăn nuôi; 9 hội viên  kinh doanh dịch vụ tổng hợp; 3 hội viên hoạt động ngành nghề. Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, cũng có không ít khó khăn, rủi ro về nguồn vốn, thiên tai, cạnh tranh của thị trường... Được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, chi hội CCB giúp đỡ nên hầu hết hội viên trong CLB đều toàn tâm toàn ý, đoàn kết vượt khó vươn lên

Chỉ trong  thời gian ngắn, kết quả, thành tích đạt được bước đầu rất đáng khích lệ.  Các hội viên Lại Văn Thanh, Nguyễn Văn Tiến, Lê Văn Thức, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Phương được vinh danh trong CLB. Đáng chú ý là hội viên Đinh Văn Vẻ, thương binh 2/4 luôn hăng hái, tích cực vươn lên, quyết xóa nỗi ám ảnh đói, nghèo; giờ đây anh đã trở thành người giàu trong thôn, xã. Sau khi thành lập CLB, tất cả hội viên đều hăng hái đóng góp 2 triệu đồng vào quỹ CLB. CLB đã sử dụng 30 triệu quỹ vốn cho 2 hội viên vay với lãi suất 0,6%/tháng mua sắm máy sản suất nông nghiệp, phục vụ sản xuất đạt được kết quả tốt.

Thời gian tới, CLB tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị sản xuất. Nâng quỹ vốn từ 30 lên 60 triệu đồng để tăng thêm hoạt động; phát triển thêm hội viên mới và bổ sung quy chế hoạt động CLB sát hợp với tình hình thực tế.

Lê Như Cương