Theo Công văn 330/CNTT-PM, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Qua hệ thống, từ tháng 5-2019, các đơn vị/cá nhân có thể tự tra cứu một số thông tin khi tham gia BHXH thông qua tin nhắn SMS như sau:

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH} gửi đến 8179

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoản thời gian:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm} gửi đến 8179

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoản thời gian theo năm:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH} {từ năm} {đến năm} gửi đến 8179

- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Soạn tin nhắn với cú pháp sau: TC BHYT {mã thẻ bảo hiểm y tế} gửi đến 8179

- Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ:

Soạn tin nhắn với cú pháp sau: TC HS {mã hồ sơ} gửi đến 8179.

Dương Sơn