Trong bối cảnh dịch bệnh, việc ra đường bị hạn chế vì vậy để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của mọi người người trong hộ gia đình mình, bạn có thể gia hạn online trên cổng dịch vụ của Bảo hiểm xã hội Viêt Nam. Cách thức thực hiện online như sau: Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên có 5 bước triển khai:

Có thể gia hạn thẻ bảo hiểm y tế online tại nhà.

- Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia (nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn trên Cổng DVC Quốc gia).

- Bước 2: Trên Menu ở Trang chủ, bạn chọn "Thanh toán trực tuyến" rồi chọn "Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình".

Bước 3: Ở màn hình dưới, chọn dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình".

Lưu ý: Để được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, vui lòng nộp tiền trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

Bước 4: Nhập mã thẻ bảo hiểm y tế, chọn số tháng muốn gia hạn và thực hiện tra cứu. Sau khi bạn nhập đúng thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông tin tra cứu theo mã thẻ bảo hiểm y tế đã nhập.

Bước 5: Chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp đó, nhấn nút "Thanh toán".

+ Tại màn hình Payment Platform, chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán.

Ví dụ: Chọn Ngân hàng Vietcombank rồi click vào nút "Thanh toán". Hệ thống sẽ điều hướng qua trang Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank.

+ Đăng nhập tài khoản Ngân hàng để thực hiện thanh toán.

Trường hợp bạn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, vào tháng đầu mỗi quý bạn mang thẻ bảoo hiểm y tế đến Đại lý thu/UBND phường làm thủ tục theo hướng dẫn của Đại lý.

Thanh Bình