Các đồng chí chủ tọa hội nghị

Sáng 17/11, tại TP Hòa Bình, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam tổ chức Hội nghị "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số". Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam...

Trong những năm qua, báo chí tích cực tuyên truyền tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng; tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến,” "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường xây dựng CNXH ở nước ta. Công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí về BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cả T.Ư, địa phương đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các nhà báo đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh vấn đề xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các tham luận cho thấy cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc, tích cực tham gia quảng bá các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật tiến bộ của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; kiên cường đấu tranh với các nội dung xấu độc, các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”… để chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một số cơ quan báo chí đã thành lập các nhóm phóng viên chính luận, nhóm phóng viên cơ động... trực tiếp tác nghiệp tại những “điểm nóng”, nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác trực diện luồng tin xấu độc, bóp méo sự thật của các phần tử phản động. Nhiều cơ quan báo chí địa phương tích cực đăng tải thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phản ánh trung thực, khách quan, đúng bản chất vấn đề, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với những chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các sản phẩm truyền thông được tổ chức sản xuất, xuất bản đa dạng, chuyên nghiệp hơn, không chỉ đơn thuần là các bài viết, bài nói, mà còn là những clip, video đa phương tiện tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước một cách sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đồng thời, sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…) để lan tỏa nội dung tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Ngoài ra, các đại biểu chia sẻ hoạt động thực tế, yêu cầu đặt ra trong công tác BVNTTT của Đảng đối với các cơ quan báo chí hiện nay. Những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của từng đơn vị, địa phương với các yếu tố địa chính trị khác nhau, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa vùng miền riêng biệt. Làm rõ các kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh. Từ đó, đại biểu phân tích, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền BVNTTT của Đảng, giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam cho rằng, Hội nghị "Báo chí với công tác BVNTTT của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số” có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp HNB Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ bổ ích đối với các cấp Hội, các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường cung cấp bài viết chuyên đề của đội ngũ chuyên gia để tạo thêm nguồn nội dung thông tin chuyên sâu phục vụ công tác tuyên truyền. Đề nghị Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin định kỳ; cung cấp thông tin đột xuất khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm để báo chí kịp thời có tin bài, làm chủ trận địa thông tin. Đề nghị chú trọng các chương trình, tác phẩm có tính luận chiến, phê phán, bác bỏ từng luận điểm sai trái, thù địch, cung cấp nhiều chương trình thể hiện tính khách quan, phản biện, không né tránh những mặt trái, mặt tiêu cực.

Đồng chí cũng đề nghị HNB Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm hướng dẫn và định hướng nội dung thông tin tuyên truyền, đồng thời gửi kèm theo tài liệu, nhất là đối với các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nước và quốc tế được dư luận xã hội quan tâm.

Hồng Trung