Hàng trăm héc-ta đất tại Tiểu khu 563 bị bỏ hoang nhiều năm nay...

Hàng trăm héc-ta đất lâm nghiệp bỏ hoang, người dân mong muốn được giao đất sử dụng nhưng đến nay họ vẫn mòn mỏi chờ đợi. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đáng nói, có diện tích người dân cho rằng đã được thu hồi gần 10 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa giao lại cho người dân sử dụng…

Dân mòn mỏi chờ giao đất

Trong đơn gửi Báo CCB Việt Nam, một số CCB và người dân cho rằng: Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thu hồi hơn 318ha đất từ Công ty MTV lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị (Cty lâm nghiệp Bến Hải) để giao lại cho UBND xã Vĩnh Sơn quản lý và bố trí đưa vào sử dụng theo quy hoạch. Tuy nhiên, diện tích thu hồi này theo người dân cho biết, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được giao đất.

Năm 2017, HĐND tỉnh Quảng Trị có Nghị quyết số 29 về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh quyết định dành khoảng từ 15-20% diện tích đất của các Công ty lâm nghiệp thực hiện sau cổ phần hóa, để cân đối giải quyết nhu cầu thiếu đất sản xuất của người dân sinh sống vùng phụ cận.

Một số CCB và người dân xã Vĩnh Sơn cho rằng, theo Nghị quyết 29 thì họ sẽ có hơn 500ha đất được giao lại để sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều năm người dân vẫn chưa có một tấc đất nào để canh tác theo chủ trương Nghị quyết của tỉnh đã ban hành cũng như diện tích hơn 318ha đất đã thu hồi của Cty lâm nghiệp Bến Hải từ năm 2012.

Đáng lưu ý, theo người dân cho biết,  hiện có hàng trăm ha đất của Cty lâm nghiệp Bến Hải bàn giao cho xã Vĩnh Sơn đang bị bỏ hoang từ năm 2016 tới nay. Trong khi số diện tích chưa giao cho người dân canh tác thì tháng 6-2021, UBND tỉnh lại có quyết định chấp thuận chủ trương cho một doanh nghiệp vào sử dụng 45ha để lập dự án chăn nuôi lợn?

Người dân cho rằng, với việc chấp thuận cho một doanh nghiệp vào lập dự án trên diện tích đất có chủ trương giao cho người dân canh tác, sản xuất là không đúng với Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành…

Chính quyền nói gì?

Trao đổi về vấn đề trên qua điện thoại, ông Thân Trọng Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: Đối với diện tích hơn 318ha mà UBND tỉnh có quyết định thu hồi năm 2012, giao lại cho xã quản lý. Về diện tích này, theo ông Dũng tỉnh giao lại cho xã quản lý để bố trí sử dụng theo quy hoạch.

Tuy nhiên, thực tế qua rà soát số diện tích theo quyết định thu hồi của UBND tỉnh, có nhiều diện tích là đường giao thông, khoi che, đất các hộ dân ngoài địa phương xâm canh, đất triển khai giao theo diện Dự án PAM 327, đất ranh giới tuyến đường điện 500kv và 200kv và đất những hộ gia đình ở thôn Tây Sơn đã được UBND huyện Vĩnh Linh cấp sổ đỏ….

Trong thời gian qua, người dân xã Vĩnh Sơn có kiến nghị về vấn đề này. UBND xã có nhiều báo cáo kiến nghị UBND huyện và UBND tỉnh sớm có những tháo gỡ vướng mắc cho người dân vì diện tích hơn 318ha tỉnh giao lại cho xã quản lý quá manh mún, nhiều thửa, nhỏ lẻ và trải đều khắp trên diện tích của Cty lâm nghiệp Bến Hải…

Theo ông Dũng thì hầu hết diện tích này đều đã có chủ từ trước, một số ít diện tích chưa quy chủ được nhưng đã có người sử dụng, đang quản lý. UBND xã đã thiết lập những hồ sơ và đối với những thửa đất này xã đã báo cáo, xin ý kiến cấp trên hoàn thiện hồ sơ giao đất cho người dân đang quản lý, sử dụng…

Về nội dung người dân phản ánh việc dành 15-20% diện tích theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh để cân đối giải quyết nhu cầu thiếu đất sản xuất của người dân sinh sống vùng phụ cận, ông Dũng cho biết là diện tích này rơi vào khoảng 194ha, nằm tại tiểu khu 563. Từ năm 2019, Cty lâm nghiệp Bến Hải phối hợp với với UBND xã và tiến hành bàn giao cho xã được khoảng 160ha đất sạch. Nhưng diện tích này đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất chính thức của UBND tỉnh Quảng Trị để giao cho xã quản lý nên xã chưa thể xây dựng kế hoạch giao cho người dân canh tác, sản xuất. Đây chính là vướng mắc hiện nay mà xã đang kiến nghị - ông Dũng cho biết thêm.

Theo ông Dũng, vấn đề hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị cần sớm có quyết định thu hồi hơn 190ha tại Tiểu khu 563 theo như Biên bản làm việc giữa UBND xã Vĩnh Sơn và Cty lâm nghiệp Bến Hải xác lập ngày 10-8-2009, và sớm giao số diện tích này cho UBND xã để xã bố trí đất canh tác cho người dân theo đúng như tinh thần Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh đã ban hành.

Đối với diện tích 45ha dự kiến giao cho doanh nghiệp làm dự án trang trại chăn nuôi lợn, ông Dũng cũng kiến nghị, một là tỉnh bố trí diện tích khác cho doanh nghiệp hoặc tỉnh quyết định giao diện tích này cho doanh nghiệp thì phải bố trí cấp bù trả 45ha diện tích khác cho xã để cho đủ diện tích hơn 190ha theo tinh thần Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh quy định. Như thế thì mới đủ diện tích để xây dựng kế hoạch giao cho người dân canh tác sản xuất - ông Dũng đề xuất thêm.

Được biết, theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn tất việc thu hồi hàng nghìn ha diện tích đất của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn để bàn giao cho người dân canh tác. Theo tìm hiểu thì Cty lâm nghiệp Bến Hải quản lý 8.656ha trên địa bàn của nhiều xã, sẽ có kế hoạch bàn giao lại 3.206ha cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, đến nay, tại xã Vĩnh Sơn còn có nhiều diện tích chưa được thực hiện thu hồi giao lại cho xã quản lý để xã bố trí, xây dựng phương án giao đất cho người dân canh tác nên đây chính là nguyên nhân người dân và một số CCB có ý kiến trong thời gian qua…

Doanh Chính