Hội CCB phường có 836 hội viên, sinh hoạt tại 41 chi hội, hầu hết là cán bộ trung, cao cấp của quân đội, vững vàng, gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Hội phối hợp với công an thành lập Ban chỉ đạo liên ngành và ra nghị quyết về việc "Phối hợp vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình hoạt động. Định kỳ mỗi tháng, quý, 6 tháng và một năm đều có trao đổi tình hình, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm cụ thể. Hai bên thành lập 41 "tổ phối hợp công tác" do chi hội trưởng CCB và cảnh sát khu vực phụ trách, 70 "tổ nhân dân tự quản", 70 "tổ hòa giải" và đặt 70 hòm thư tố giác tội phạm.
Lấy công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu nên các tổ công tác tăng cường phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông báo tình hình an ninh trật tự và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho hội viên và nhân dân. Hai bên tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật" được 10.070 bài, tham gia "Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" có 1.023 bài; phát hành 46 cuốn thông tin; tổ chức 17 đợt diễu hành cổ động trên các tuyến phố... Trung bình hằng năm, các "tổ hòa giải", giải quyết trên 200 vụ mẫu thuẫn trong nhân dân; "tổ an ninh" cung cấp cho công an gần 640 tin liên quan đến an ninh trật tự. Hội CCB phối hợp với công an, các ngành, đoàn thể rà soát lập 250 hồ sơ quản lý tại cộng đồng, có 145 trường hợp tiến bộ, lập 7 hồ sơ đưa đối tượng đi các trường giáo dưỡng; đưa ra kiểm điểm trước dân 655 lượt đối tượng; vận động 191 đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tập trung, 21 đối tượng truy nã ra đầu thú.
Công an và Hội CCB tổ chức cho hội viên tới các gia đình có người phạm tội, nghiện ma túy để giáo dục, cảm hóa, ký các cam kết xây dựng gia đình văn hóa. Hai lực lượng vận động nhân dân quyên góp được gần 255 triệu đồng, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 45 người; tổ chức thăm khám sức khỏe cho 55 người mắc bệnh, thăm hỏi tặng quà những trường hợp khó khăn...
Qua hoạt động, Hội CCB tham gia vận động được các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phường. Hội luôn đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, được UBND, Hội CCB TP tặng Bằng khen.
Phạm Quang