Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB huyện Vĩnh Tường tích cực tuyên truyền, động viên hội viên làm tốt công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hội cùng với BCH QS các cấp tổ chức huấn luyện cho hàng nghìn lượt dân quân tự vệ; phối hợp giáo dục 30 thanh, thiếu niên chậm tiến. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, CCB huyện Vĩnh Tường đã đóng góp hơn 2.600 ngày công, 746 triệu đồng, hiến 5.870m2 đất… xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng, nhà văn hóa, trường mầm non và nhận tự quản 28 đoạn đường giao thông nông thôn dài 17km.
Trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức được 73 lớp tập huấn kỹ thuật cho 9.100 lượt CCB; khai thác, quản lý, sử dụng trên 47 tỉ đồng vốn vay; 4,2 tỷ đồng tiền quỹ Hội cho gần 3.000 CCB vay phát triển kinh tế. Đến nay Hội có 49 doanh nghiệp, 12 HTX, 3 tổ hợp tác, 952 trang trại, gia trại do CCB làm chủ; CCB nghèo còn 157 gia đình chiếm 1,37%, gia đình hội viên có mức sống khá, giàu chiếm 57,9%; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 252,5 triệu đồng, quỹ “Ngày vì người nghèo” 280,7 triệu đồng, quỹ nạn nhân chất độc da cam 131 triệu đồng, quỹ khuyến học 126,2 triệu đồng.
Do các hoạt động tốt, nên Hội CCB Vĩnh Tường có 97,2% Hội cơ sở và trên 98% chi hội đạt tiêu chuẩn TSVM, trong đó có trên 35% đạt TSVM xuất sắc; 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; 97% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.
Nguyễn Văn Thịnh