Trước đây, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức tập huấn công tác Hội cho cán bộ chủ chốt của Hội CCB các thành phố, huyện, thị và cơ quan trong tỉnh. Thế nhưng những năm vừa qua Thường trực Tỉnh hội đã lồng ghép đợt tập huấn này với hội nghị định hướng tuyên truyền và bố trí cho cả đội ngũ tuyên truyền viên và cộng tác viên báo chí đến cùng dự tập huấn với cán bộ chủ chốt. Đội ngũ này gồm các nhà báo chuyên và không chuyên, họ đều là cộng tác viên thường xuyên với Bản tin CCB Quảng Ninh, Báo CCB Việt Nam và các báo chí khác.
Cách lồng ghép công việc mang tính sáng tạo thay vì mỗi năm trước, Tỉnh hội phải tổ chức riêng một hội nghị cho đội ngũ tuyên truyền viên và cộng tác viên. Nó đem lại hiệu quả thiết thực bởi ngoài việc tiết kiệm kinh phí chi cho việc tổ chức thêm một hội nghị, mà còn cùng với viêc học hỏi nghiệp vụ hoạt động Hội, cán bộ Hội có cơ hội nắm bắt được cả nội dung định hướng tuyên truyền. Còn đội ngũ tuyên truyền viên và cộng tác viên cùng với việc lĩnh hội định hướng tuyên truyền là có dịp tìm hiểu, nắm bắt thêm được phương pháp tổ chức hoạt động Hội CCB, tạo thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền báo chí của mình.
Việc tổ chức tập huấn công tác Hội được lồng ghép hài hòa của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh rõ ràng vừa tiết kiệm lại vừa hiệu qủa bởi giảm chi, ít tốn công sức và cùng lúc học viên lĩnh hội được nhiều nội dung học tập cần thiết. Cách làm như vậy cần được áp dụng rộng rãi ở các cấp Hội CCB.
Quang Huy