Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Sáng 11-10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 27.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thường kỳ thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng là phiên họp đầu tiên trong quý IV và là phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 23-10 sắp tới.

Giới thiệu chương trình phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, dự kiến trong 5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 16 nhóm nội dung quan trọng.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 12 nội dung chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu tới.

Đó là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về vấn đề tài chính ngân sách bao gồm: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024, trong đó có tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 và lộ trình, các phương án để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, trong đó, tổng hợp cả nội dung báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo quy định và thông lệ tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm, ngay trong ngày khai mạc đầu tiên, các báo cáo trên đây sẽ được trình bày trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến cụ thể, làm cơ sở để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở nghiên cứu để hoàn thiện có chất lượng cao nhất và bảo đảm phản ánh một cách đầy đủ, khái quát, trung thực các ý kiến phản ánh và nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới; cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ sáu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần thứ hai đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.  

Trên cơ sở xem xét toàn diện công tác chuẩn bị và các nội dung trình Quốc hội, sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về chương trình nội dung Kỳ họp thứ sáu để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại phiên họp trù bị.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung cần xem xét tại phiên họp này rất quan trọng, nhiều vấn đề phức tạp, hồ sơ tài liệu gửi đến gấp; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm như các phiên họp trước, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến sôi nổi; đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan bố trí thành phần dự họp đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao để bảo đảm hoàn thành chương trình.

Từ nay đến khai mạc kỳ họp chỉ còn chưa đầy 2 tuần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình, tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp sáu.

THẢO NGUYÊN