Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chính thức khai mạc vào sáng ngày 4-12. Dưới đây là những con số ý nghĩa từ Đại hội.