Ban Liên lạc toàn quốc Đoàn 95 xin thông báo tìm các đồng chí nguyên là sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ dân sự đã ở các đơn vị sau đây trên đất Việt Nam và trên đất bạn Lào, từ năm 1954 đến tháng 8 năm 1976: Cụ thể như sau:

I. Tên đơn vị - Nơi đóng quân

1. Cơ quan đoàn bộ Đoàn 95, đóng quân tại số 41 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội.

2. Trường Huấn luyện (Bí danh Trường 23), đóng quân tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3. Phân đoàn 28

- Phân đoàn bộ Phân đoàn 28, đóng quân tại Mường Bèn, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

- Trường Huấn luyện (Bí danh Trường 52), đóng quân tại Bản Khoảng, huyện Nà Mỏ, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

- Đại đội 50, đơn vị chiến đấu cơ động, đóng quân tại Pạc Thà, tỉnh Xay Nhạ Buly (Lào).

- Đội công tác 19, đóng quân tại Mường Ngà, tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào).

- Đội công tác 21, đóng quân tại Mường Hồng Xà, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

- Đội công tác 38, đóng quân tại Phu Đóoc Mạy, Mường 30, tỉnh Xay Nhạ Buly (Lào).

- Đội công tác 39, đóng quân tại Phu Phạ, tỉnh Xay Nhạ Buly (Lào).

- Đội công tác 40, đóng quân tại Bản Khoảng, huyện Nà Mỏ, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

- Đội công tác 41, đóng quân tại bản La Xang, Mường Pắc Lạp, tỉnh Xay Nhạ Buly (Lào).

- Đội công tác 3, đóng quân tại Mường 40, tỉnh Luông Pra Bang (Lào).

- Đội công tác 20, đóng quân tại Bản Tà Ngòn, huyện Bắc Bèng, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

- Đội vận tải bộ 280, đóng quân tại Bản Khoảng, huyện Nà Mỏ, tỉnh U Đôm Xay (Lào).

4. Phân đoàn 51 (K25-K26 sáp nhập)

- Phân đoàn bộ, đóng quân tại huyện Khăm Mày, tỉnh Bôly Kham Xay (Lào).

- Các đội trực thuộc, đóng quân trên địa bàn các tỉnh thuộc Trung Lào.

5. Phân đoàn 65 (hoặc 165).

- Phân đoàn bộ, đóng quân tại tỉnh Si Phăn Đon (Lào).

- Các đội trực thuộc, đóng quân trên địa bàn các tỉnh thuộc Hạ Lào.

6. Đội công tác 32 độc lập (trực thuộc Đoàn 95), đóng quân tại thị trấn Điện Biên, tỉnh Lai Châu.

7. Đội công tác 42 độc lập (trực thuộc Đoàn 95), đóng quân tại Pắc Bạc, tỉnh Luông Pra Bang (Lào).

II. Đề nghị các đồng chí hoặc người thân:

1.Nếu các đồng chí chưa liên hệ được với Ban Liên lạc Đoàn 95 ở tỉnh mình (hoặc tỉnh mình chưa thành lập Ban Liên lạc) đề nghị liên lạc với đồng chí Nguyễn Minh Chiến - Phó ban Liên lạc toàn quốc Đoàn 95. Điện thoại: 038.990.8828.

2. Các đồng chí đã hy sinh hoặc từ trần; đề nghị gia đình hoặc đồng đội nếu biết trước đây đồng chí đó đã hoạt động ở đơn vị nào - như thông báo, xin được liên hệ với đồng chí Nguyễn Minh Chiến theo số điện thoại trên.

3. Khi liên hệ được, Ban Liên lạc sẽ thông báo cụ thể các chính sách, chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước và Quân đội để kê khai.

Trân trọng thông báo!

Thường trực Ban Liên lạc Đoàn 95