Tình trạng sạt lở đê biển Tây trong tình huống khẩn cấp là hơn 3,3km cần thực hiện ngay các giải pháp để bảo vệ.

Ngày 27/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, vừa ký quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây trên địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời.

Tổng chiều dài sạt lở đê biển Tây trong tình huống khẩn cấp là hơn 3,3km, với 4 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần thực hiện ngay các giải pháp để bảo vệ đê. Cụ thể, đoạn từ Hương Mai - Tiểu Dừa (xã Khánh Tiến, U Minh) có 2 vị trí dài 610m và 315m; đoạn từ Ba Tỉnh – T25 (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) dài 1,9km và đoạn đê thuộc xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) dài 500m.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng thực hiện khảo sát, lập thủ tục đầu tư khắc phục sạt lở trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn ở khu vực bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý.

Cùng với đó, UBND huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh có trách nhiệm vận động, sơ tán người dân khỏi những khu vực sạt lở nguy hiểm vào nơi an toàn.

Trước đó, đầu tháng 8/2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nhiều đoạn đê biển Tây của tỉnh Cà Mau bị sóng biển đánh sạt lở rất nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở nhiều vị trí. Ngành nông nghiệp tỉnh đã đề xuất công bố tình huống khẩn cấp để kịp thời khắc phục./.

Tân Lê